Internetová encyklopedie dějin Brna

Eugen Schick

  Eugen Schick


  • * 23.4.1877 Brno – † 16.3.1909 Brno


  • básník, spisovatel, překladatel, přispěvatel listu Tagesbote


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • příčina úmrtí

   rakovina zažívacího traktu (Darmkrebs)


  • bydliště

   Brno:
   - Cejl 79
   - Smetanova 45


  • vzdělání

   reálná škola v Brně (1895 maturita),
   Obchodní akademie ve Vídni, studium jazyků


  • dílo

   - Aus stillen Gassen und von kleinen Leuten, (sbírka povídek, Lepzig 1902)
   - Die Mährische Moderne, (literárněvědná studie, Brno 1906)
   - Empfindsames Notierbüchlein, (básně, Stuttgart 1905)
   - Literaturzigeuner (drama, 1904)
   - Auf der Gass´n, (básně, vydáno posmrtně, Brno 1910)


  • zaměstnání

   úředník c. k. privátní moravské Escomptebanky

  • odborné a zájmové organizace

   literární sdružení „Das fünfte Rad“ (Páté kolo)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, hrob č. 147 (v roce 1910 zde byl Schickovi odhalen pomník od architekta Gottfrieda Czermaka; monument ani popis jeho podoby se bohužel nedochovaly)


  • poznámky

   Psal povídky, básně, fejetony i kritiky, překládal z francouzštiny. Do širšího povědomí brněnského literárního života pronikl koncem března roku 1900, kdy se zúčastnil dobročinného večera na podporu dětské nemocnice, jehož součástí bylo autorské čtení. Ačkoliv sám označoval Brno za provinční město a hodlal svůj nepopiratelný literární talent uplatnit ve Vídni, nikdy Brno neopustil, založil zde rodinu a zůstal městu věrný až do své předčasné smrti.
   Schickův blízký přítel Karl Hans Strobl pronesl nad jeho hrobem smuteční řeč, v níž označil odchod mladého autora za velkou ztrátu nejen pro brněnskou německou literární scénu, ale i pro celou rakouskou literaturu. A přestože Schick záhy po své smrti upadl zcela do zapomnění, překvapuje dodnes jeho dochované a rozsahem nevelké dílo jak hlubokým sociálním cítěním, tak i snahou o porozumění osudům prostých lidí.
   Pohřeb se konal 18. 3. 1909 v kostele sv. Tomáše v Brně za účasti početných příbuzných, přátel, známých. ale také lidí, kteří Schicka znali jen z literárního díla. Z osobností brněnského veřejného života se účastnili např. JUDr. Friedrich Klob, víceprezident escomptní banky a zástupci dalších bankovních institucí v Brně, ředitel vyšší reálky Medritzer, člen městské rady dr. Wenlitzke, Rudolf Rohrer jun., zástupci žurnalistů, spisovatelů a umělců. Po skončení církevních obřadů byla rakev převezena na ÚH, kde promluvil blízký přítel dr. Strobl (jeho slova jsou citována v článku, uvedeném v literatuře. JUDr. Strobl také napsal již 17. 3. 1909 do Tagesbote obsáhlý nekrolog -Menš).
   (Medailonek pro naši encyklopedii zpracoval pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


  • obrazy

   img16388.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Rohrer (mladší)
   účastník Schickova pohřbu Karl Hans Strobl
   blízký přítel


  • partneři

   Barbara Schick (Gogoler)
   sňatek: 23. 4. 1906, Brno-Zábrdovice


  • děti

   Gertrude Schick


  • rodiče

   Berthold Schick
   Leopoldine Schick (Bergisch)


  • sourozenci

   Franz Schick


  • ulice

   Cejl
   bydliště Smetanova
   bydliště (tehdy Haberlerova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 04. 2019

Eugen Schick. Snímek, který pochází ze Schickovy básnické sbírky Auf der Gass´n, zaslal pan Jiří Skoupý. Děkujeme.