Eugen Schick

* 23.4.1877 Brno – † 16.3.1909 Brno


básník, spisovatel, překladatel, přispěvatel listu Tagesbote


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


příčina úmrtí

rakovina zažívacího traktu (Darmkrebs)


bydliště

Brno:
- Cejl 79
- Smetanova 45


vzdělání

reálná škola v Brně (1895 maturita),
Obchodní akademie ve Vídni, studium jazyků


dílo

- Aus stillen Gassen und von kleinen Leuten, (sbírka povídek, Lepzig 1902)
- Die Mährische Moderne, (literárněvědná studie, Brno 1906)
- Empfindsames Notierbüchlein, (básně, Stuttgart 1905)
- Literaturzigeuner (drama, 1904)
- Auf der Gass´n, (básně, vydáno posmrtně, Brno 1910)


zaměstnání

úředník c. k. privátní moravské Escomptebanky


odborné a zájmové organizace

literární sdružení „Das fünfte Rad“ (Páté kolo)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, hrob č. 147 (v roce 1910 zde byl Schickovi odhalen pomník od architekta Gottfrieda Czermaka; monument ani popis jeho podoby se bohužel nedochovaly)


poznámky

Psal povídky, básně, fejetony i kritiky, překládal z francouzštiny. Do širšího povědomí brněnského literárního života pronikl koncem března roku 1900, kdy se zúčastnil dobročinného večera na podporu dětské nemocnice, jehož součástí bylo autorské čtení. Ačkoliv sám označoval Brno za provinční město a hodlal svůj nepopiratelný literární talent uplatnit ve Vídni, nikdy Brno neopustil, založil zde rodinu a zůstal městu věrný až do své předčasné smrti.
Schickův blízký přítel Karl Hans Strobl pronesl nad jeho hrobem smuteční řeč, v níž označil odchod mladého autora za velkou ztrátu nejen pro brněnskou německou literární scénu, ale i pro celou rakouskou literaturu. A přestože Schick záhy po své smrti upadl zcela do zapomnění, překvapuje dodnes jeho dochované a rozsahem nevelké dílo jak hlubokým sociálním cítěním, tak i snahou o porozumění osudům prostých lidí.
Pohřeb se konal 18. 3. 1909 v kostele sv. Tomáše v Brně za účasti početných příbuzných, přátel, známých. ale také lidí, kteří Schicka znali jen z literárního díla. Z osobností brněnského veřejného života se účastnili např. JUDr. Friedrich Klob, víceprezident escomptní banky a zástupci dalších bankovních institucí v Brně, ředitel vyšší reálky Medritzer, člen městské rady dr. Wenlitzke, Rudolf Rohrer jun., zástupci žurnalistů, spisovatelů a umělců. Po skončení církevních obřadů byla rakev převezena na ÚH, kde promluvil blízký přítel dr. Strobl (jeho slova jsou citována v článku, uvedeném v literatuře. JUDr. Strobl také napsal již 17. 3. 1909 do Tagesbote obsáhlý nekrolog -Menš).
(Medailonek pro naši encyklopedii zpracoval pan Jiří Skoupý, děkujeme.)prameny, literatura

osoby

Rudolf Rohrer (mladší)
účastník Schickova pohřbu Karl Hans Strobl
blízký přítel


partneři

Barbara Schick (Gogoler)
sňatek: 23. 4. 1906, Brno-Zábrdovice
sourozenci

ulice

Cejl
bydliště Smetanova
bydliště (tehdy Haberlerova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 11. 04. 2019