Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Šňupárek

  Ing. Jaromír Šňupárek


  • * 19.1.1915 Prostějov – † 14.11.2009


  • chemik, vědecký pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Stál u zrodu vznikajícího nového oboru - polymerní chemie a technologie.
   Je autorem a spoluautorem řady patentů z oboru výroby, zpracování a aplikace termosetových polymerů a pryskyřic.


  • vzdělání

   Chemická fakulta Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně (studium ukončeno v roce 1939)


  • dílo

   Spoluautor knižních publikací:
   - Přehled plastických hmot, Praha 1959 (dosáhl několika vydání)
   - Aminoplasty, Praha 1963.


  • zaměstnání

   po nástupu do zaměstnání ve Zbrojovce Brno byl v roce 1942 převeden do koncernového podniku UMA - výroba a zpracování umělých hmot v Praze, kde se zabýval studiem a využitím nových materiálů pro potřeby Zbrojovky

   po skončení 2. světové války přešel v roce 1945 jako vedoucí útvaru Pryskyřice a zástupce šéfa do závodu UMA v Semtíně u Pardubic (se svými pracovníky tu zavedl průmyslovou výrobu močovinových a fenolických technických pryskyřic Umacol, lisovacích hmot Umalur, technických vrstvených hmot Umacart, organického skla Umaplex a jiných materiálů)

   v roce 1955 přešel do Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích (jako vedoucí oddělení termosetů se svým kolektivem vyřešil a zavedl do výroby řadu nových technologií a materiálů, především lisovací fenoplasty, dekorační vrstvené hmoty Umakart D, lehčené hmoty Motoferm, pojiva pro izolační hmoty z minerálních vláken a vyvinul technologii odfenolování odpadních vod),
   podílel se na výstavbě nové moderní budovy ústavu a hlavně na koncepci a řízení výzkumné práce ve VÚSPL,
   v roce 1965 byl jmenován prvním statutárním zástupcem ředitele a v letech 1968–1970 vykonával funkci ředitele ústavu (vytvořil zde nejlepší atmosféru předlistopadového období, žel jen na krátkou dobu, a to do začátku normalizace); po odchodu do důchodu v roce 1979 ještě nějakou dobu zde pokračoval ve výzkumné práci,
   od roku 1985 v podstatě sám, s minimálním technickým i personálním zázemím (v pronajaté laboratoři) pracoval na výzkumu a vývoji technologie výroby, dnes dobře známé tuhé fenolformaldehydové pěny s vysokou nasákavostí pro floristiku Florex, kterou ve svých 72 letech úspěšně zavedl do výroby jako přidruženou chemickou výrobu JZD Svítkov - Staré Čivice u Pardubic,
   přednášel také na VŠCHT Pardubice, obor technologie výroby polymerů a pryskyřic

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady časopisu Plasty a kaučuk


  • poznámky

   (Podklady byly převzaty z nekrologu od prof. Karla Duška z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, který zaslal prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., syn Ing. Šňupárka. Děkujeme.)


  • rodiče

   Richard Šňupárek
   Helena Šňupárková (Jandová)


  • sourozenci

   Richard Šňupárek
   Jiří Šňupárek
   Zdeněk Šňupárek
   Miroslav Šňupárek


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 08. 01. 2020