prof. Ing. arch. Jiří Kroha, dr. h. c.

* 5.6.1893 Praha – † 7.6.1974 Praha


architekt, profesor brněnské české techniky, rektor této školy v letech 1948–1950; malíř, sochař; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


zajímavé okolnosti

Ve 30. letech byl odsouzen za pobuřování proti demokratickému zřízení na schůzi KSČ v Malenovicích dne 22. 1. 1933. Dva roky nesměl vyučovat.


bydliště

Bubny čp. 551 (rodný dům, dnes Prahy-Holešovic),
Brno, Sedlákova 45


vzdělání

základní škola v Praze,
reálka v Praze (studia dokončil v Plzni),
1910–1916 Česká vysoká škola technická v Praze, odbor architektura


čestný doktorát

VUT v Brně (7. 5. 1970)


vyznamenání a pocty

Řád republiky,
Řád práce (19. 10. 1957),
Řád 25. února 1948,
Řád Vítězného února


jiné pocty

národní umělec (jmenován v roce 1948),
Čestný dělník Adamovských strojíren,
Čestný horník Rosicko-oslavanských dolů


zaměstnání

do roku 1925 inženýr Zemského správního výboru v Praze,
1925–1957 Česká vysoká škola technická v Brně - mimořádný a od roku 1930 řádný profesor architektury


politická orientace

člen KSČ


odborné a zájmové organizace

SVU Mánes


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e hrob č. 7 (architektonické řešení náhrobku po roce 1974 je dílem Zdeňka Denka, zvětšeninu plastiky podle předlohy samotného Jiřího Krohy vytvořila poté v 70. letech 20. století pro náhrobek sochařka Sylva Lacinová)


poznámky

Zatčen v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939, vězněn v Brně na Špilberku, v KT Dachau (příchod 10. 9. 1929, vězeňské číslo 35 418), dne 26. 9. 1939 převezen do Buchenwaldu, odkud byl v roce 1940 propuštěn.
Prostředí špilberské hradní kaple, kde byla vězněna část rukojmí, zobrazil v kresbě, která se stala součástí sbírek Muzea města Brna.

Místo narození bývá mylně uváděno jako Bubeneč, narodil se ale v tehdejší vesnici Bubny (dnes Prahy-Holešovic), v Bubenči byl pokřtěn 18. července páterem Antonínem Malcem (za upřesnění děkujeme p. M. Podobskému).
osoby

Hugo Foltýn
student Miloslav Kramoliš
M. Kramoliš pracoval během studí v ateliéru J. Krohy Josef Kranz
přítel, spolupracovník Lubor Lacina
student Sylva Lacinová-Jílková
autorka zvětšeniny plastiky na náhrobku J. Krohy, kterou si sám navrhl
další osoby (9)...
ulice

Sedlákova
bydliště


stavby

Kolonie rodinných domů "Nový dům"
Bráfova, Drnovická, Petřvaldská, Šmejkalova
jeden z architektů, kteří se podíleli na projektech jednotlivých domů
Rodinný dům Patočkových
Kaplanova 11/279
autor projektu domu
Rodinný dům Jiřího Krohy
Sedlákova 45/110
architekt a majitel
sídliště
Tábor 40-78
jeden z architektů sídliště
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
ukázky jeho díla jsou součástí sbírky
17. 2. 2017
Výstava Etuje pro Věstonickou venuši
autor pavilonu pro podobnou významnou archeologickou expozici
16. 12. 2014
Výstava Brno/město s duchem Bauhausu
jeden z předních brněnských architektů
12. 6. 2007
Zahájení výstavy o Ing. arch. Jiřím Krohovi 15. 12. 1945
I. Zemský sjezd architektů moravskoslezských
účastník sjezdu

další události (3)...


související odkazy

Čoup, LucKub


Aktualizováno: 26. 02. 2024