Internetová encyklopedie dějin Brna

Alfred Srnetz

  Doc. MVDr. Alfred Srnetz


  • * 30.6.1888 Loděnice u Moravského Krumlova – † 9.4.1951 Fulda (Hessensko)


  • asistent chirurgicko-oční kliniky VŠZv., komisařský správce VŠV v období protektorátu


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   výborný malíř a jako asistent nakreslil řadu výukových obrázků pro chirurgickou kliniku


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Dobrovského 84


  • vzdělání

   obecná škola v Loděnicích u Moravského Krumlova,
   Německé státní gymnázium v Brně (1919 maturita),
   1919–1925 Vysoká škola zvěrolékařská Vídeň (zvěrolékař),
   1926 doktorát na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně,
   1935 venia docendi z srovnávací anatomie hospodářských zvířat,
   1936 venia docendi z fyziologie hospodářských zvířat


  • zaměstnání

   asistent u prof. K. Pardubského na chirurgicko-oční klinice VŠZv. v Brně,
   1936–1938 státní veterinář v České Lípě,
   1939–1940 komisařský správce VŠV v Brně,
   1943–1945 státní veterinář v České Lípě,
   1945–1946 praktický zvěrolékař v České Lípě,
   1947 státní služba ve Fuldě,
   1950 regionální veterinární rada ve Fuldě

  • politická orientace

   Německá agrární strana


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Pardubský
   profesor, byl též svědkem při sňatku A. Srnetze


  • partneři

   Käthe Srnetz (Schmeer)
   sňatek: 12. 5. 1932, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Josef Srnetz
   Juliana Srnetz (Luksch)


  • ulice

   Palackého třída
   služební byt? Dobrovského
   bydliště doložené v roce 1932


  • autor

   Zatl, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020