Internetová encyklopedie dějin Brna

František Dunděra

  Major letectva in memoriam František Dunděra


  • * 25.4.1905 Malínky (okres Vyškov) – † 13.7.1941 zátoka Old Luce, Wigtownshire (Velká Británie)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; účastník zahraničního odboje; letec RAF


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Elektromechanik, taxikář, světoběžník, příslušník zahraniční jednotky ve Francii a v Anglii, major let. in memoriam“, tak charakterizuje strýce Jiří Dunděra, autor knihy „Hrstka osudů.

  • příčina úmrtí

   zahynul při cvičném letu


  • bydliště

   Malínky čp. 30 (rodný dům)


  • vzdělání

   vyučen elektromechanikem

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
   rotmistr letectva in memoriam (1947),
   major letectva in memoriam (1991)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v Malínkách před budovou obecního úřadu,
   je smutnou skutečností, že všechna čtyři jména patří rodině Dunděrově, otci, který padl v první světové válce, jeho dvěma synům a manželce jednoho z nich (-Menš)


  • zaměstnání

   elektromontér

  • odborné a zájmové organizace

   Touring-Club de France (člen)


  • hrob

   Glebe Cemetery, Stranrauer, sekce H, hrob č. 126


  • poznámky

   Od mládí byl podle vzpomínek pamětníků rebelantské povahy, špatně snášel autority, zřejmě napjatý byl i jeho vztah k nevlastnímu otci.
   Když od 1. 10. 1925 nastoupil vojenskou základní službu u 7. dělostřelecké baterie 53. pluku v Lipníku nad Bečvou, byl opakovaně trestán za neslušné kritizování velitele či zesměšňování nadřízených (musel nasluhovat šest týdnů). Koncem dvacátých let dvacátého století procestoval řadu zemí Evropy s cirkusem, pak se usazuje v Alžírsku a zřizuje si tu autodopravu. Později pobýval v Maroku, v červnu 1939 se nacházel v Marseille (zde uváděno zaměstnání „lodní elektrikář“). Sem mu také jeho bratr Vladimír s manželkou poslali 12. 8. 1939 pohlednici; schovával si ji až do své smrti, aniž tušil, že i oba pisatelé přinesou za osvobození své země oběť nejvyšší.
   On sám, ač dlouhou dobu žil v cizině, se rozhodl vstoupit do vojenské jednotky, která se formovala ve Francii. Do čs. zahraničního vojska byl odveden 14. 11. 1939 v Marseille. Osobní číslo: Z; F-232. V červnu 1940 byl evakuován do Anglie. Převezen do vojenského tábora v Cholmondeley Park.
   Dne 21. 9. 1940 podepsal František Dunděra v Yatesbury vstup do RAF a stal se součástí záloh do doby, než absolvuje povinný výcvik. Výcvik probíhal v etapách (radiotelegrafický, navigační, střelecký). Začátkem července 1941 byl zařazen do střeleckého výcviku a nedlouho před dokončením výcvikového kurzu dostali František Dunděra a Josef Drčka za úkol cvičit střelbu nad mořem z jednomotorového letounu typu Faire Battle Mkl (N 2024). Stroj pilotoval Angličan Sgt. Wels. Přeletěli záliv Luce, kde asi v 16.40 hodin letoun z neznámých příčin vzplanul. Pilot se zachránil padákem a z moře byl vytažen nezraněný, oba letci zahynuli. Později moře vyplavilo pouze tělo Františka Dunděry, Josef Drčka zřejmě zůstal v trupu letadla, které jej stáhlo do moře. Jednotka při úmrtí obou letců: RAF, 4 th Air Gunnery School. Pohřeb se konal 17. 7. 1941.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Drčka
   společně zahynuli Jiří Dunděra
   synovec Jan (John) Sigmund
   přítel


  • rodiče

   František Dunděra
   Františka Švančarová (Lukášová, ovdovělá Dunděrová)


  • sourozenci

   Vladimír Dunděra
   Augustin Dunděra


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 03. 2020