doc. PhDr. Jan Marius Tomeš

* 20.9.1913 Olomouc – † 11.8.2010 Praha


básník, kunsthistorik, esejista a překladatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Kunštát na Moravě


čestný občan

Kunštát (1999)


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1935 maturita),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (do uzavření českých vysokých škol, po válce se ke studiu práv nevrátil),
FF UK v Praze (1952 titul PhDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Národní galerie v Praze,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


prameny, literatura

osoby

Ivan Blatný
J. M. Tomeš zpracoval jeho dílo Klement Bochořák
přítel František Halas
F. Halas zaměstnal J. M. Tomeše na publikačním oddělení Ministerstva informací (byli přátelé)hub


Aktualizováno: 13. 09. 2015