Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Marius Tomeš

  doc. PhDr. Jan Marius Tomeš


  • * 20.9.1913 Olomouc – † 11.8.2010 Praha


  • básník, kunsthistorik, esejista a překladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Kunštát na Moravě

  • čestný občan

   Kunštát (1999)


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1935 maturita),
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (do uzavření českých vysokých škol, po válce se ke studiu práv nevrátil),
   FF UK v Praze (1952 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Národní galerie v Praze,
   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ivan Blatný
   J. M. Tomeš zpracoval jeho dílo Klement Bochořák
   přítel František Halas
   F. Halas zaměstnal J. M. Tomeše na publikačním oddělení Ministerstva informací (byli přátelé)


  • autor

   hub


Aktualizováno: 13. 09. 2015