Viktor Oppenheimer

* 2.5.1877 Rousínov (okres Vyškov) – † 26.10.1942 Varšava (Polsko)


akademický sochař, medailér, pedagog a sběratel
válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


příčina úmrtí

zahynulvzdělání

Zemské vyšší reálné gymnázium v Brně (1895 maturita),
poté ještě dva roky pokračoval na zdejší průmyslové škole,
výtvarná studia absolvoval na uměleckoprůmyslových školách:
- ve Vídni (obor dekorativní malba a knižní ilustrace, u profesora Antona von Kennera)
- v Düsseldorfu (u medailéra Rudolfa Bosselta)
- v Mnichově (u M. Dasia a F. von Millera)


jiné pocty

3. cena za návrhy umělecko-řemeslných předmětů (oceněn bavorskou obchodní komorou, 1912)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1905–1907 Zemské vyšší reálné gymnázium v Brně - suplující učitel kreslení,
1907–1909 odborná textilní škola v Šumperku,
v roce 1909 odjel do Mnichova, kde působil deset let,
po vzniku ČSR se vrátil do vlasti a přijal místo asistenta kreslení na Německém reálném gymnáziu v Brně,
v roce 1923 přešel na Spolkové židovské reformní reálné gymnázium a po založení Školy uměleckých řemesel v roce 1924 byl jmenován prvním profesorem modelování (roku 1938 byl penzionován)


poznámky

Na rozdíl od jeho vlastního díla se Oppenheimerovu obsáhlou sbírku (asi 1500 kusů orientálního umění) podařilo zachránit a v současné době je součástí sbírky Moravské galerie v Brně.
I když v Mnichově konvertoval ke katilické víře, byl deportován z Brna 28. 1. 1942 transportem U-619 do Terezína, odtud dne 25. 4. 1942 transportem An-420 do Varšavy, kde zahynul.
osoby

Gustav Böhm
G. Böhm byl svědkem při druhém sňatku V. Oppenheimera Emil Pirchan ml.
přítel


partneři

Hermine Oppenheimer (Neuburger)
sňatek: 28. 2. 1912, Mnichov
(první manželka, manželství rozloučeno 4. 8. 1919)
Elsa Oppenheimer (Ehrnreich, ovdovělá Werner)
sňatek: 19. 12. 1925, Brno (městská rada)
(druhá manželka)
ulice

Stadthofplatz - U městského dvora
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Šilingrovo náměstí) Údolní
bydliště doložené v roce 1925 Masarykova
bydliště v roce 1939 Quergasse - Příční
poslední bydliště před deportací


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Husova 10/01 uctění památky oběti okupace - V. Oppenheimer
jiná realizace: Masarykova 22–24/01


objekty

F. Schubert
pomník: Francouzská 18/02
autor pomníku
F. Schubert
pomník: Milady Horákové 18/02
spoluautor pomníku


stavby

Obchodní a nájemný dům G. Feldmannové
Masarykova 22, 24/407, 408
obyvatel


události

28. 5. 2017
Umístění dalších Kamenů zmizelých v Brně 28. 1. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "U"
v transportu měl číslo 619


související odkazy

Jord, Menš, LucKub


Aktualizováno: 17. 04. 2023