PhDr. Bertold Bretholz

* 9.7.1862 Příbor (okres Nový Jičín) – † 27.11.1936 Brno


historik a archivář, editor archivních pramenů a autor řady významných studií a monografií k dějinám Moravy a Brna


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Jako městský archivář pověřen v roce 1900 zřízením městského muzea. Po jeho otevření 18. 9. 1904 pověřen odborným vedením muzea (do roku 1918).


vzdělání

německé gymnázium Bílsko (1881 maturita),
1881–1885 universita Vídeň - obor filosofie a historie (titul Dr.) a práva (1889 státní zkouška),
1885–1887 Institut für österreichische Geschichtsforschung Vídeň (st. zkouška z archivnictví)


dílo

zobrazit


zaměstnání

zemský historiograf moravský (1892),
vedoucí městského archivu v Brně (1895),
Moravský zemský archiv v Brně: koncipient (1898), vedoucí (1899) a ředitel (1909–1926)


odborné a zájmové organizace

Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst - Německá společnost pro vědu a umění (zakládající člen, předseda)


poznámky

Od roku 1909 do 1936 byl honorovaným docentem pro obor Rakouská historie a pomocné vědy historické na německé technice v Brně, od školního roku 1910/1911 titulárním mimořádným profesorem.
Po vzniku samostatného Československa se pokusil získat profesuru na univerzitě ve Berlíně, když tam neuspěl (zřejmě pro židovský původ), uvažoval i o profesuře na německé univerzitě v Praze, ale i zde byl odmítnut.
osoby

Leopold Masur
spolupráce


události

28. 9. 1931
Slavnost otevření novostavby budovy Deutsche Volkshochschule
přednášel v Deutsche Volkshochschule o historii
10. 3. 1919
Vznik Německé společnosti pro vědu a umění/Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst
historik a archivář
18. 9. 1904
Slavnostní otevření městského muzea v Brně
pověřen odborným vedením muzea (v letech 1904–1918)


Jiv


Aktualizováno: 13. 05. 2020