Zdeněk Pololáník, M.A.

* 25.10.1935 Tišnov (okres Brno-venkov)


hudební skladatel, varhaník a pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

vytvořil jednu z prvních elektronických skladeb v Československu


čestný občan

obce Ostrovačice (1998)


cena města

Brna, hudba (2022)


vzdělání

1952–1957 Konzervatoř Brno - varhany (ve tříde Josefa Černockého),
soukromé hodiny skladby u Františka Suchého,
1957–1961 JAMU v Brně - skladba (ve třídě Viléma Petrželky a Theodora Schaefera)


jiné pocty

Řád sv. Cyrila a Metoděje (2001),
Cena Jihomoravského kraje (2005),
medaile sv. Petra a Pavla (2007),
stříbrná Svatovojtěšská medaile Arcibiskupství pražského (2010)


dílo

V 60. letech pracoval s technikou tzv. Nové hudby (např. v skladbách Scherzo contrario, Musica spingenta III Concentus resonabilis). Již v mladém věku se dočkal provedení svých skladeb nejen v Evropě, ale také v Americe, Kanadě, Japonsku nebo na Novém Zélandě.
Je považován za pokračovatele Josefa Bohuslava Foerstera, jeho hudba je orientovaná duchovně, křesťansky (skladby pro bohoslužby, hymny ke křesťanským světcům, kostelní písně a jiné).


zaměstnání

1990–1994 Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - varhaník,
JAMU v Brně - pedagog (v roce 1990 zde založil Kabinet duchovni hudby)


odborné a zájmové organizace

Skupina A,
Klub moravských skladatelů


pojmenováno

byly po něm pojmenovány dva hudební festivaly:
- Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové (koná se každoročně od roku 2005)
- Jarní hudební festival Zdeňka Pololáníka v Tišnově (koná se každoročně od roku 2010)
osoby

Josef Černocký
pedagog Josef Bohuslav Foerster
Z. Pololáník je považován za jeho pokračovatele Arne Linka
švagr Klétus František Petěrka
Vilém Petrželka
pedagog
další osoby (3)...


partneři


události

24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022
jeden z oceněných


hub, LucKub


Aktualizováno: 26. 01. 2023