Internetová encyklopedie dějin Brna

Jarmila Marie Havlíková

  MUDr. Jarmila Marie Havlíková


  • * 4.2.1896 Nedvědice (okres Brno-venkov)


  • lékařka v Brně; politická vězeňkyně po roce 1948


  • rodné jméno

   Svobodová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Pekařská 53


  • vzdělání

   LF MU v Brně (1923 titul MUDr.)


  • zaměstnání

   sekundární lékařka v Zemské nemocnici v Brně,
   lékařka v Novém Městě na Moravě

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
   Sokol,
   Junák (členka zemského náčelnictva)


  • poznámky

   po únoru 1948 jako členka zemského náčelnictva Junáka pronásledována, později zatčena a pro údajnou velezradu odsouzena k 12 letům žaláře, z nichž si odpykala 6 let


  • prameny, literatura


  • partneři

   Karel Havlík
   sňatek: 7. 6. 1924, Brno (Městská rada)


  • děti

   Oliver Havlík


  • rodiče

   František Svoboda
   Berta Svobodová (Lahodná)


  • ulice

   Pekařská
   bydliště v době sňatku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 23. 05. 2016