Internetová encyklopedie dějin Brna

Valerie Katholická

  Valerie Katholická


  • * 23.7.1883 Brno


  • partner osobnosti: MUDr. Rudolf Katholický


  • rodné jméno

   Uxová, soudně rozloučená Borská


  • bydliště

   Brno, Na zvonařce 3 (v době sňatku)


  • zaměstnání

   soukromnice


  • poznámky

   Manželská dcera Vojtěcha Uxy (1837–1904), podnikatele ve slévárenství, a Emilie, rozené Mihalowiczové. Jedním ze svědků sňatku byl její bratr Vilém Uxa, akademický malíř, bytem Brno, Plotní 45.
   Jejím prvním manželem byl Viktor Friedrich Bondi (Borský? -Menš), c. k. poručík hulánského pluku 8, za kterého se provdala v Brně v roce 1907, manželství bylo soudně rozloučeno v roce 1919.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Rudolf Katholický
   sňatek: 26. 7. 1919, Městská rada v Brně


  • autor

   Menš, Lik


Aktualizováno: 28. 10. 2014