prof. PhDr. Václav Vojtíšek, DrSc.

* 9.8.1883 Praha – † 22.8.1974 Praha


historik, archivář hlavního města Prahy, 1924–1941 státní archivní inspektor pro Čechy, profesor Univerzity Karlovy, vedoucí Archivu ČSAV, jeden z prvních akademiků ČSAV


zajímavé okolnosti

suplující profesor pomocných věd historických na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1920–1921 a 1933–1934)


vzdělání

1894–1903 klasické gymnázium v Žitné ulici v Praze,
1903–1909 historie na Filozofické fakultě v Praze (1921 habilitace pro obor pomocné vědy historické, 1928 bezplatný mimořádný a 1935 bezplatný řádný profesor, 1948 řádný profesor historie, pomocných věd historických a archivnictví)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1956),
Stříbrná medaile ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo (1963),
Zlatá medaile Františka Palackého


dílo

zabýval se dějinami měst, především Prahy, pomocnými vědami historickými (kodikologie, heraldika), diplomatikou, archivnictvím


zaměstnání

1909–1921–1941a 1945–1948 Archiv hlavního města Prahy,
1918–1921 archiv a knihovna pražské univerzity,
1948–1959 FF UK v Praze - řádný profesor,
1952–1968 Ústřední archiv ČSAV - vedoucí


odborné a zájmové organizace

ČAVU,
KČSN,
ČSAV - akademik 12. 11. 1952,
komise pro vytvoření československého státního znaku,
Československá archivní společnost,
Společnost Národního muzea


poznámky

čerpáno z: http://jindrich.wz.cz/pvh/vojtisek.htmlosoby

František Graus
žák Václav Hrubý
V. Vojtíšek ohodnotil jedno z děl V. Hrubého Zdeněk Šimeček
student


partneři

Magdalena Vojtíšková (Sasková)
sňatek: 3. 5. 1920, Brno


hub


Aktualizováno: 27. 11. 2014