prof. MUDr. Josef Petřík

* 4.2.1894 Nový Svět (dnes Harrachova, okres Semily) – † 11.1.1936 Brno


profesor fyziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a přednosta jejího fyziologického ústavu


zajímavé okolnosti

na zápisu o sňatku je podepsán třemi křížky, „t. j. podpis ženichův, který se nemohl pro ochrnutí ruky podepsati písmem“



vzdělání

gymnázium v Jičíně (1912 maturita),
Lékařská fakulta v Praze (1917 titul MUDr.)
1929–1930 studijní pobyt v Bostonu


dílo

zabýval se především sérologiií a imunologií


zaměstnání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - už v roce 1919 asistent u prof. Babáka, 1924 docent a 1927 mimořádný a 1931 řádný profesor fyziologie


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
Société de chimie biologique v Paříži



osoby

Edward Babák
v jeho ústavu zahájil J. Petřík svoje působení na brněnské lékařské fakultě Bedřich Žák
B. Žák byl jedním ze svědků sňatku J. Petříka


partneři

Marie Petříková (Burešová)
sňatek: 21. 5. 1935, Brno (městská rada)



ulice

Údolní + Bedřicha Macků
bydliště (doloženo v roce 1935) Liliengasse - Liliová
bydliště a místo úmrtí (dnes Všetičkova) Úvoz
v domě č. 33 sídlo ústavu, kde pracoval


Menš


Aktualizováno: 29. 12. 2018