doc. RNDr. Josef Jedlička

* 11.5.1912 Brno – † 7.12.1959 Brno


botanik


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

zabýval se zejména bryologií a morfologií rostlin


bydliště

Brno, Nádražní 10 (1948)


vzdělání

1932–1934 studium bohosloví,
1936–1939 PřF MU v Brně (1945 titul RNDr., 1950 docent všeobecné botaniky)


dílo

- Těžištěm jeho odborné vědecké práce byla bryologie.
- Bibliografie J. Jedličky - viz Preslia, 32, 1960, s. 26–270.


zaměstnání

1940–1945 Zlín: Zemědělsko-technická stavební správa, Okresní péče o mládež, Studijní ústav Baťovy továrny ve Zlíně,
1945–1959 PřF MU v Brně - katedra botaniky


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v Brně,
Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Československá botanická společnost,
Československá mykologická společnost


hrobulice

Nádražní
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, Kal, mát


Aktualizováno: 28. 01. 2020