prof. PhDr. Bedřich Macků

* 8.3.1879 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 14.8.1929 Brno


profesor fyziky na české technice v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1920–1925 brněnský starosta
bratr osobnosti: Vojtěch Macků


zajímavé okolnosti

podílel se na budování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na organizaci Výstavy soudobé kultury v roce 1928 v Brně


bydliště

Tišnov čp. 153 (rodný dům),
Brno:
- Giskrova 43
- Údolní 74


čestný občan

posmrtně 9. 9. 1947


vzdělání

1. české státní gymnázium v Brně (1898 maturita),
1898–1900 Filozofická fakulta Univerzity ve Vídni,
1901–1902 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1903 státní zkouška z matematiky a fyziky, 6. 7. 1905 doktorát z filozofie)


jiné pocty

v rámci Jubilejních oslav Tišnovska (půl století kulturního a hospodářského rozvoje 1884–1934), pořádaných v Tišnově ve dnech 1. – 15. 7. 1934, mu byla 1. 7. 1934 v Tišnově na rodném domě v Šafaříkově ulici odhalena pamětní deska


zaměstnání

1902–1903 Univerzita Karlova v Praze (asistent),
1903–1906 - 2. české státní gymnázium v Brně (profesor),
1903–1920 Česká vysoká škola technická v Brně (1907 asistent, adjunkt, 1909 soukromý docent experimentální fyziky, 1913 mimořádný a 1920 řádný profesor technické fyziky),
od roku 1920 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (řádný profesor experimentální fyziky)


politická orientace

Československá strana socialistická


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Societé francaise physique,
Česká akademie věd a umění,
Moravská přírodovědecká společnost,
Jednota československých matematiků a fyziků


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, nyní (od roku 1962) skup. 42, hrob. č. 1 (náhrobek vytvořil Pavel Janák), původně skup. 25e hrob č. 21, od roku 1930 skup. H5/283


čestný hrob

dne 22. 11. 1979 čj. 3811/79 byl hrob vyřazen z čestných hrobů města Brna


poznámky

Jako starosta podporoval hlavně bytovou výstavbu (bylo dokončeno 64 rodinných domků a 15 činžovních domů). Dále bylo jeho úsilí zaměřeno na rekonstrukci a budování elektrického osvětlení v brněnských předměstích.pojmenované ulice

- Údolní + Bedřicha Macků (Brno-město, Veveří, Stránice), jen část uliceosoby

Rostislav Košťál
roku 1929 asistent prof. B. Macků na Ústavu experimentální fyziky František Nachtikal
spoluautor učebnice Základy praktické fyziky Karel Tomeš
K. Tomeš se stal starostou po B. Macků Josef Zahradníček
asistent ústavu na PřF


partneři

Emilie Macků (Kuglerová)
sňatek: 6. 7. 1908, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Giskrova
bydliště v době sňatku (dnes Kounicova) Údolní
bydliště doložené v roce 1929


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 5. 2005
Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
starosta města, na jehož návrh město Brno darovalo pozemek na výstavbu
17. 8. 1929
Pohřeb starosty města Brna Bedřicha Macků 28. 10. 1925
Otevření Americké domoviny v Králově Poli
starosta města Brna
5. 7. 1925
Sjezd dobrovolného hasičstva v Brně
starosta města Brna

další události (7)...


Čoup, Jord, Menš


Aktualizováno: 16. 08. 2022