Encyklopedie dějin města Brna

Jan Macků

  Prof. PhDr. Jan Macků


  • * 21.5.1881 Volfířov u Dačic – † 13.3.1964 Brno


  • biolog, mykolog, středoškolský a vysokoškolský profesor


  • cena města

   cena Osvobození města Brna (1951)


  • vzdělání

   FF UK v Praze (1904 zkouška z učitelské způsobilosti pro přírodní vědy, 1905 doktorát z filozofie)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1956)


  • dílo

   zobrazit četné publikace zejména z oboru mykologie:
   - Český houbař, Olomouc (1913)
   - Houby jedlé a jedovaté (1949)


  • zaměstnání

   profesor na středních školách v Uherském Hradišti, Velkém Meziříčí, Přerově a na 1. českém státním gymnáziu v Brně

   od roku 1920 Vysoká škola zemědělská v Brně - docent kultur léčivých rostlin a přidružené lesní těžby

   od roku 1920 Vysoká škola veterinární v Brně - docent botaniky

   do roku 1951 Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1920 docent, 1935 mimořádný a od roku 1948 řádný profesor užité botaniky)

   Masarykova univerzita v Brně - soukromý docent

   1951–1957 Vojenská technická akademie v Brně - profesor

   1954–1960 SVŠT v Bratislavě - externí profesor chemické fakulty

  • odborné a zájmové organizace

   Přírodovědecký klub v Brně (předseda mykologické sekce)


  • obrazy

   img2235.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Doc. PhDr. Jan Macků (1919–1983) in memoriam"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Jan Macků (21.5.1881–13.3.1964) in memoriam"
   "K osmdesátinám Jana Macků. Octogenario Jan Macků ad salutem"


  • děti

   Jan Macků


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 03. 09. 2014

Jan Macků. Archiv VUT, Sbírka fotografií.