prof. PhDr. Jan Macků

* 21.5.1881 Volfířov u Dačic – † 13.3.1964 Brno


biolog, mykolog, středoškolský a vysokoškolský profesor


bydliště

Brno, Gorkého 48


cena města

cena Osvobození města Brna (1951)


vzdělání

FF UK v Praze (1904 zkouška z učitelské způsobilosti pro přírodní vědy, 1905 doktorát z filozofie)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1956)


dílo

četné publikace zejména z oboru mykologie:
- Český houbař, Olomouc (1913)
- Houby jedlé a jedovaté (1949)


zaměstnání

profesor na středních školách v Uherském Hradišti, Velkém Meziříčí, Přerově a na 1. českém státním gymnáziu v Brně,
od roku 1920 Vysoká škola zemědělská v Brně - docent kultur léčivých rostlin a přidružené lesní těžby,
od roku 1920 Vysoká škola veterinární v Brně - docent botaniky,
do roku 1951 Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1920 docent, 1935 mimořádný a od roku 1948 řádný profesor užité botaniky),
Masarykova univerzita v Brně - soukromý docent,
1951–1957 Vojenská technická akademie v Brně - profesor,
1954–1960 SVŠT v Bratislavě - externí profesor chemické fakulty


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v Brně (předseda mykologické sekce)
děti

ulice

Gorkého
bydliště


Čoup


Aktualizováno: 16. 08. 2022