prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.

* 5.5.1926 Brno-Líšeň


paleontolog, kvartérní geolog, muzeolog, emeritní ředitel Moravského zemského muzea v Brně, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

na Přírodovědecké fakultě MU v Brně založil edici Folia Historica, věnující se jejím oborům a osobnostem


vzdělání

1937–1945 klasické gymnázium v Brně,
1945–1949 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - přírodopis a zeměpis (1952 titul RNDr., 1960 CSc., 1965 habilitace z geologie kvartéru a a paleontologie, 1968 DrSc., 1980 řádný profesor paleontologie)


vyznamenání a pocty

Medaile Joachima Barranda za práci v paleontologii (1986),
Plaketa F. Pošepného za zásluhy a za rozvoj geologických věd (1986),
Zlatá pamětní medaile Masarykovy univerzity (1996),
Pamětní medaile Jaroslava Petrboka od České speleologické společnosti (1996),
Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského Bratislava (2006),
Medaile Jána Slávika Slovenské geologické společnosti (2011),
řada dalších medailí a ocenění


zaměstnání

1953–1976 Moravské zemské muzeum v Brně (1972–1976 ředitel),
od roku 1977 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - katedra geologie a paleontologie,
přednášel též na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a na Univerzitě Komenského v Bratislavě


odborné a zájmové organizace

Česká speleologická společnost,
Speleologický klub v Brně (1960–1965 předseda),
Společnost pro mineralogii a geologii,
Národní paleontologický komitét,
Diskusní klub Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (zakladatel a vedoucí),
Český svaz ochránců přírody,
Zeměpisná společnost,
Československá zoologická společnost,
Muzejní spolek v Brně,
Společnost pro dějiny věd a techniky,
Krasová komise ČSAVudálosti

29. 9. 1974
Zahájení výstavy „Leoš Janáček, osobnost a dílo“
ředitel Moravského musea


Kal


Aktualizováno: 29. 04. 2015