JUDr. Jan Koreis

* 27.4.1907 Brno-Žebětín – † 8.8.1949 Brno


sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman ve skoku o tyči (1929–1936), šestý na OH 1936 v Berlíně


rodné jméno

Vižďa


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: první čs. tyčkař, který zdolal výšku 400 cm


zajímavé okolnosti

používáme příjmení v podobě z matriky narození (-Menš)


příčina úmrtí

při výslechu StB


bydliště

Brno-Žebětín:
- Křivánkovo náměstí 35
- Májová 12,
Rosice, Fierlingerova 5 (před zatčením)


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1932 titul JUDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

právník, advokát v Brně a Praze,
po roce 1948 pomáhal v hospodářství své druhé manželky


odborné a zájmové organizace

Sokol Žebětín (1926),
SK Moravská Slavia Brno (1927–1936),
Hasičský sbor v Žebětíněpoznámky

po únoru 1948 se specializoval na převádění osob pronásledovaných komunistickým režimem přes hranice jižní Moravy do Rakouska (byl zatčen a vyslýchán StB)pojmenované ulice

Koreisova (Žebětín)osoby

Petr Křivka
spolupráce


partneři

Vlasta Fleglová (Prokešová, rozloučená Koreisová)
sňatek: 3. 3. 1934, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně), manželství bylo rozvedeno od stolu a lože krajským soudem v Praze 14. 2. 1941, rozloučeno krajským soudem v Brně 23. 6. 1942)
(první manželka)
Marie Koreisová (Jeřábková)
sňatek: prosinec 1948
(druhá manželka)ulice

Křivánkovo náměstí
rodný dům (tehdy Žebětín čp. 43) Májová
bydliště doložené v roce 1934 (tehdy Žebětín čp. 223)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku (pohřben tajně pod jménem František Šindelář z Kutné Hory)


události

19. 9. 1935
Utkání v atletice mezi brněnskými Čechy a Němci
vítěz ve skoku o tyči, překonal svůj vlastní rekord
20. 7. 1930
Veřejné cvičení Sokola ve Starém Lískovci
předvedl skok o tyči
21. 6. 1930
Mistrovství ČSR v atletice potřetí v Brně
závodník
26. 6. 1927
Mistrovství ČSR v atletice v Brně (2. část)
jeden ze závodníků


Jiv, MJ


Aktualizováno: 16. 12. 2022