Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilibald Scheiber

  Vilibald Scheiber


  • * 19.12.1904 České Budějovice – † 2.8.1974 Brno


  • dirigent, harfista, korepetitor, pedagog, skladatel


  • vzdělání

   brněnská konzervatoř - studium harfy, skladby a dirigování


  • dílo

   Napsal 20 opusových čísel (symfonické básně, klavírní a smyčcové skladby, scénická hudba), klavírní skladby pro začátečníky.
   Pro koncerty v brněnském klubu esperantistů upravoval skladby světových klasiků.


  • zaměstnání

   Zemské divadlo v Brně (harfista a korepetitor),
   Slezské národní divadlo v Opavě (šéf opery),
   JAMU a Lidová škola umění (pedagog)


  • události

   27. 5. 1950
   VIII. celostátní sjezd československých esperantistů v Brně
   účinkující na představení


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 31. 07. 2013