Konrád (Kuneš) Kunz

* 18.2.1846 Kunštát (okres Blansko) – † 17.6.1890 Brno


zakladatel brněnského českého školství, novinář, zemský úředník a národní pracovník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

kolísání osobního jména je způsobeno překladem z němčiny; on sám se hlásil k české národnosti, užíval českou formu jména


příčina úmrtí

zánět plic


bydliště

Brno:
- Johannesgasse 13
- Údolní 11


čestný občan

Kunštát (od roku 1883)


vzdělání

obecná škola v Kunštátě,
reálka v Brně,
1 rok strávil studiem hudby ve Svojanově u pana Sýkory,
obchodní škola v Brně, v roce 1864 složil zkoušky z kompatibility a účetnictví


dílo

zobrazit


zaměstnání

1863 zemský ústav choromyslných,
1865–1885 jako diurnista později oficiál u moravské zemské pokladny


politická orientace

Česká národní strana


odborné a zájmové organizace

činný v mnoha českých kulturních, tělocvičných i hospodářských spolcích,
místopředseda a pokladník Sokola a hlavní pořadatel sokolské slavnosti - Slavnost svěcení sokolského praporu v roce 1871,
od roku 1868 člen a později předseda zábavního výboru Českého čtenářského spolku,
od roku 1869 pořadatel českých plesů v Lužánkách,
člen výboru úvěrního spolku záložen moravských,
v roce 1872 založil spolu s dr. Lachnitem a dr. Pražákem Moravskou akciovou tiskárnu, ve které pak pokračoval tisk Moravské Orlice
- stál u zrodu Cyrillo-Methodějské záložny v Brně v roce 1883

byl činný při volbách, politických manifestech a veřejných schůzích; největší své úsilí vynaložil na zřízení českých škol v Brně,
spolu s dr. Hoppem, J. S. Wurmem a dalšími vytvořil kuratorium, které se po roce změnilo v Matici školskou, kde byl kromě jiného i pokladníkem

dále byl členem těchto spolků:
- Beseda brněnská, Matice Moravská, Matice Besedního domu, řemeslná beseda Svatopluk, spolek Zora a Družstvo národního divadla

stál u počátků českého finančnictví v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob, č. 109–110 (v roce 1979 vyřazen z ČH)


poznámky

V Moravské Orlici zavedl stálou rubriku „strážce národa", v níž neúprosně kritizoval nešvary úřadů. Jako úředník dosáhl pouze hodnost oficiála, další postup mu byl znemožněn pro jeho národní a politickou činnost. V roce 1881 se pokusil o zavedení rovnoprávných nárožních tabulek svépomocí. Byl velkým přítelem a podporovatelem chudých studentů.
Jeho osobní fond (G 280) je uložen v MZA v Brně.pojmenované ulice

Kunzova (Černá Pole)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

František Brzobohatý
spoluorganizátor slavnosti v roce 1871 Ctibor Helcelet
přítel, kmotr všech dětí K. Kunze Bedřich Hoppe
spoluzakladatel kuratoria - později Matice školské Jan Jindřich Lachnit
spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny Alois Pražák
spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny
další osoby (1)...


partneři

Magdalena Kunzová (Hemptová)
sňatek: 14. 9. 1868rodiče

ulice

Údolní
bydliště v roce 1880 Johannesgasse
bydliště doložené v roce 1871 (dnes Jánská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

29. 5. 1871
Slavnost svěcení sokolského praporu
hlavní pořadatel sokolské slavnosti
10. 10. 1869
První výlet „TJ brněnské Sokol“ do Líšně
významný host


související odkazy

Lik


Aktualizováno: 16. 02. 2019