P. Viktor Amand Kyas, OSB

* 19.8.1873 Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž) – † 3.3.1944


kněz a pedagog


bydliště

Brno-Žabovřesky


vzdělání

první české gymnázium v Brně (1891 maturita),
bohosloví v Praze (vysvěcen u sv. Víta)


zaměstnání

kněz,
gymnaziální profesor v Broumově (doloženo v roce 1915),
profesor gymnáziu v Ružomberoku (1919–1934)


odborné a zájmové organizace

Československý Červený kříž,
Městská knihovnická rada v Ružomberoku (předseda),
Slovenská komise KČST (předseda od roku 1927),
Turistická župa fatranská (předseda),
KČST (odbor Ružomberok, předseda)


hrob

poznámky

V Ružomberoku, kde působil až do svého odchodu na odpočinek, na gymnáziu vyučoval dějepis a zeměpis. Byl správcem knihovny profesorů gymnázia, sbírek dějepisných, zeměpisných a numismatických.
Ve městě pracoval v mnoha spolcích. Nejznámější jsou jeho aktivity turistické, byl také aktivním horolezcem (navštívil např. Alpy). Jeho práce v rámci města Ružomberoku, ale i v rámci celého Slovenska, byla oceněna na valném shromáždění Tatranské župy fatranské ve Vrútkách dne 11. 3. 1934 pamětní plaketou.
Po odchodu ze Slovenska žil v Brně až do své smrti, pohřben v řádovém benediktinském taláru P. Anastasiem Opaskem dne 6. 3. 1944.
(Za informace k působení pátera Kyase na Slovensku děkujeme Ing. Jozefovi Hýrošovi.)
osoby

Karel Kyas
bratr
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 16. 12. 2018