Friedrich Josef Heinrich Winiker

* 6.6.1840 Brno – † 23.4.1901 Brno


podnikatel v knihtisku a knihkupec


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Po ukončení studií navštívil různá města v Německu, kde se obeznámil s novými pracovními postupy v místních tiskárnách.
Při císařském jubileu byla firma C. a k. dvorní knihtiskař Friedrich Winiker und Schickardt oceněna státní medailí. Byla považována za nejstarší knihtiskárnu na Moravě a v roce 1890 slavila již 200. výročí své existence.


bydliště

měšťan od

března 1864


vzdělání

vyučil se řádně u svého otce,
roku 1859 odešel k Brockhausovi do Lipska, u něhož se učil litografii, mědirytině, galvanoplastice a písmolijectví, svá studia ukončil v roce 1863


jiné pocty

v roce 1877 mu byla udělena hodnost c. a k. dvorního tiskaře


zaměstnání

po návratu do Brna (1864), převzal řízení rodinného podniku a vedl jej do roku 1866,
od počátku roku 1866 vedl jako koncesionář a šéf knihtiskárnu firmy Georg Gastl v Brně pod firmou Březa, Winiker a spol. (v roce 1873 ji převzal jako jediný majitel),
v roce 1874 se na čas spojil s Franzem Karafiátem, jako veřejným společníkem (ten po roce z firmy vystoupil),
novým společníkem se roku 1875 stal August Sickhardt, založili spolu firmu C. a k. dvorní knihtiskař Friedrich Winiker und Schickardt, jejímž společníkem se roku 1884 stal Oscar Schickardt (poté co starší bratr August Schickardt z firmy vystoupil),
firma doznala značný rozvoj, zaměřila se nejen na vydávání děl nakladatelů, ale též na merkantilní tisk a zaměstnávala na 85 zaměstnanců,
firmu roku 1898 převzal jako jediný majitel Oscar Schickardt


odborné a zájmové organizace

od roku 1888 představený grémia knihtiskařů, písmolijců a kamenotiskařů,
vedle pracovních aktivit se aktivně účastnil také společenského života (člen různých spolků),
po 25 let byl důstojníkem brněnského měšťanského ostrostřeleckého spolkuosoby

Johann (Jan) Bartmann
J. Bartmann se vyučil a poté pracoval v knihtiskárně F. Winikera František Rozkopal
zaměstnanec tiskárny Oscar Georg Maria Schickardt
společník firmy


partneři

Amalie Winiker (Jamecka/Jamöcka)
sňatek: 1876 v Ober Sankt Veitu u Vídně

ulice

Johannes-Gasse + Postgasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Jánská) Alleegasse
bydliště doložené v roce 1880 (dnes třída Kpt. Jaroše) Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Veveří) Parkstrasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Drobného)


Jord, LucKub


Aktualizováno: 27. 04. 2022