Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Bertl

  Prof. Ing. arch. dr. h. c. Josef Bertl


  • * 6.1.1866 Soběslav (okr. Tábor) – † 30.5.1955 Praha


  • architekt, vysokoškolský profesor


  • vzdělání

   Česká vysoká škola technická v Praze

  • čestný doktorát

   ČVUT v Praze (1935)


  • dílo

   zobrazit Spolupracoval na realizaci komplexu budov české techniky v Brně.
   V Praze projektoval např. budovu kadetní školy na Hradčanech, spořitelny na Královských vinohradech a ve Vršovicích, byl iniciátorem a spoluprojektantem výstavby Spořilova po 1. světové válce, projektoval tržnici v Pardubicích.
   Zabýval se izolováním budov proti zemní vlhkosti a zasazoval se o systematické uplatňování izolačních zásad v praxi.


  • zaměstnání

   1901–1905 Česká vysoká škola technická v Brně (řádný profesor pozemního stavitelství, 1904–1905 rektor, 1902–1903 děkan odboru stavebního inženýrství)

   1889–1893 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent u prof. Pacolda, od roku 1905 profesor, 1908–1909 rektor, 1920–1922 děkan fakulty architektury a pozemního stavitelství)

   od roku 1893 stavitel,
   1899–1901 ředitel stavební kanceláře firmy V. Nekvasil

  • odborné a zájmové organizace

   SK Moravská Slavia (první předseda klubu)


  • obrazy

   img2207.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník českých zemí"
   "Prof. arch. Josef Bertl, Dr. h. c."
   "Český biografický slovník XX. století"
   "Prof. arch. Josef Bertl, Dr h. c."
   "Za prof. dr. h. c. Ing. arch. Josefem Bertlem"


  • děti

   Jiří Bertl
   Lala (Ludmila) Bertlová


  • stavby

   Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
   Veveří 95/331
   spoluautor projektu


  • události

   24. 10. 1904
   Založení SK Moravská Slavia Brno
   první předseda klubu


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 09. 08. 2017

Josef Bertl. Archiv VUT, Sbírka fotografií.