August Michael Maria Schuldes

* 15.7.1852 Brno – † 14.1.1934 Brno


obchodník, podnikatel ve výrobě chemických postřiků


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

zaměstnání

původně majitel domu a krasnobarvíř v Rybářské ulici v Brně,
spolu s Augustem Schickhardtem (knihtiskařem v Brně a Friedrichem Klepetařem, výrobcem olejů v Brně) vytvořil od 15. března 1882 veřejnou obchodní společnost pro výrobu řepkového oleje s názvem Brünner Oelfabriksgesellschaft von Schuldes, Schickardt et Klepetař, která převzala dřívější firmu Brünner Oelfabriksgesellschaft von Sopuch, Enders et Karger v Brně se sídlem v Olomoucké ulici čp. 39 - nová firma byla zapsána do roku 1883 do obchodního rejstříku společnosti Zemského soudu v Brně,
poté, co z firmy vystoupil společník Klepetař, zůstali společníky A. sen. Schuldes a A. Schickardt, kteří ukončili činnost roku 1888 a požádali o výmaz firmy z obchodního rejstříku

jako obchodník požádal August Michal Maria Schuldes roku 1899 o zápis firmy Aug. Schuldes v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce - předmětem podnikání bylo jednatelství různým zbožím, sídlo firmy bylo v Brně, Ugartova Václavská ulice č. 3,
roku 1904 byla prokura podniku udělena jedinému synovi Augustu Karlu Michaelovi Schuldes,
po vstupu Augusta jun. do firmy byla roku 1910 vytvořena komanditní společnost, zapsána do obchodního rejstříku mezi společnosti, v níž byl August sen. osobně ručícím společníkem a August jun. komanditistou a prokuristou,
firma obdržela roku 1923 koncesi na prodej jedovatých přípravků určených k potírání stromů, rostlin a semen,
roku 1927 August sen. z firmy vystoupil a přenechal ji jako firmu jednotlivce synovi, což bylo zapsáno roku 1934 do obchodního rejstříkuosoby

Friedrich Klepetař
společník veřejné společnosti pro výrobu řepkového oleje August Georg Maria Schickardt
společník firmy


partneřiulice

Rybářská
bydliště Václavská
v letech 1899-1940 sídlo firmy Aug. Schuldes


Jord


Aktualizováno: 19. 12. 2018