prof. JUDr. Jan Caha

* 13.8.1872 Rozsochy (okres Žďár nad Sázavou) – † 10.1.1937 Brno


profesor právních věd brněnské české techniky a její rektor v letech 1928–1929


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

přednášel též finanční právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


bydliště

Rozsochy čp. 43 (rodný dům)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1891 maturita),
právnická fakulta univerzity ve Vídni


dílo

Právnická pojednání - např.:
- Úřad presidenta republiky (1918)
- Finanční právo a finanční věda (1920)
- Reforma práva poplatkového.


zaměstnání

Zemské finanční ředitelství v Brně (agenda poplatkového práva),
po roce 1918 Ministerstvo financí v Praze - odborový rada,
od roku 1921 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor věd právních,
v letech 1928–1929 rektor a v letech 1925–1926 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství


odborné a zájmové organizace

Institut international de la philosophie du droit et de la sociologie juridique v Paříži


hrob

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 21. 06. 2023