Internetová encyklopedie dějin Brna

Kamil Fuchs

  Ing. arch. Kamil Fuchs, CSc.


  • * 4.12.1930 Brno – † 13.8.1995 Brno


  • architekt, urbanista, pracovník v oboru památkové péče
   dítě osobnosti: prof. Ing. arch. Bohuslav Fuchs, DrSc.


  • vzdělání

   Fakulta architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelství v Brně (1953 absolutorium)

  • vyznamenání a pocty

   Cena osvobození města Brna (s kolektivem), 1965


  • dílo

   Syn významného architekta B. Fuchse se od mládí pohyboval v tvůrčím prostředí otcova ateliéru a své první návrhy designu vytvářel už od 40. let 20. století.
   Po studiích se zaměřil zejména na rekonstrukci památkových objektů, včetně jejich interiérů.
   Urbanistickými návrhy na rekonstrukci některých významných památkových měst, především Znojma, židovské čtvrti v Boskovicích nebo historického jádra Brna (s B. Fuchsem a J. Němcem) poprvé vytyčil zásady jejich památkové obnovy.
   Pozoruhodná je také řada jeho úprav interiérů památkově chráněných objektů, kde se mu podařilo citlivě sladit prostředky soudobého designu s historickým prostředím, i četné rekonstrukce památkově chráněných budov. V 80. letech 20. století vedl kolektiv architektů, kteří připravili po léta neprávem kritizovanou rekonstrukci vily Tugendhat v Brně.


  • zaměstnání

   Krajské středisko územního plánování v Brně,
   Projekční středisko státního obchodu v Brně,
   Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, pracoviště Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Svazu architektů ČSSR


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 - skup. 25e, hrob č. 53 (společný hrob s otcem akad. arch. Bohuslavem Fuchsem)


  • obrazy

   img7381.jpg img7183.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Bohuslav Fuchs
   Drahomíra Fuchsová (Střelcová)


  • sourozenci

   Alena Korvasová (Fuchsová)


  • objekty

   J. Kotěra
   pamětní deska: Lidická 49/01
   spoluautor pamětní desky
   A. B. Mitrovský
   pamětní deska: Zelný trh 8/03
   spoluautor pamětní desky
   Ch. C. André
   pamětní deska: Zelný trh 8/04
   spoluautor pamětní desky
   F. H. Salm
   pamětní deska: Zelný trh 8/05
   jeden z autorů pamětní desky
   J. Auersperg
   pamětní deska: Zelný trh 8/06
   spoluautor pamětní desky


  • stavby

   Vila Tugendhat
   Černopolní 45/620
   v 80. letech 20. století vedl kolektiv architektů, kteří připravili po léta neprávem kritizovanou rekonstrukci vily
   Zemanova kavárna
   Jezuitská 6/687
   architekt, autor repliky stavby
   Měnínská brána
   Měnínská 7/525
   autor projektu rekonstrukce budovy v letech 1978–1982
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   12. 4. 1994
   Položení základního kamene repliky Zemanovy kavárny
   autor repliky budovy Zemanovy kavárny
   5. 5. 1983
   Otevření Měnínské brány pro veřejnost
   autor projektu rekonstrukce Měnínské brány
   3. 11. 1978
   Zahájení provozu rekonstruované restaurace U lucerny v Brně
   podle jeho projektu byla kavárna v letech 1976–1978 upravena


  • autor

   Čoup, Lk


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Kamil Fuchs (syn Bohuslava). Foto poskytla paní Pavla Seitlová (dcera).