Ing. arch. Kamil Fuchs, CSc.

* 4.12.1930 Brno – † 13.8.1995 Brno


architekt, urbanista, pracovník v oboru památkové péče
dítě osobnosti: prof. Ing. arch. Bohuslav Fuchs, DrSc.


vzdělání

Fakulta architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelství v Brně (1953 absolutorium)


vyznamenání a pocty

Cena osvobození města Brna (s kolektivem), 1965


dílo

Syn významného architekta B. Fuchse se od mládí pohyboval v tvůrčím prostředí otcova ateliéru a své první návrhy designu vytvářel už od 40. let 20. století.
Po studiích se zaměřil zejména na rekonstrukci památkových objektů, včetně jejich interiérů.
Urbanistickými návrhy na rekonstrukci některých významných památkových měst, především Znojma, židovské čtvrti v Boskovicích nebo historického jádra Brna (s B. Fuchsem a J. Němcem) poprvé vytyčil zásady jejich památkové obnovy.
Pozoruhodná je také řada jeho úprav interiérů památkově chráněných objektů, kde se mu podařilo citlivě sladit prostředky soudobého designu s historickým prostředím, i četné rekonstrukce památkově chráněných budov. V 80. letech 20. století vedl kolektiv architektů, kteří připravili po léta neprávem kritizovanou rekonstrukci vily Tugendhat v Brně.


zaměstnání

Krajské středisko územního plánování v Brně,
Projekční středisko státního obchodu v Brně,
Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, pracoviště Brno


odborné a zájmové organizace

Svazu architektů ČSSR


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 - skup. 25e, hrob č. 53 (společný hrob s otcem akad. arch. Bohuslavem Fuchsem)


objekty

J. Kotěra
pamětní deska: Lidická 49/01
spoluautor pamětní desky
A. B. Mitrovský
pamětní deska: Zelný trh 8/03
spoluautor pamětní desky
Ch. C. André
pamětní deska: Zelný trh 8/04
spoluautor pamětní desky
F. H. Salm
pamětní deska: Zelný trh 8/05
jeden z autorů pamětní desky
J. Auersperg
pamětní deska: Zelný trh 8/06
spoluautor pamětní desky


stavby

Vila Tugendhat
Černopolní 45/620
v 80. letech 20. století vedl kolektiv architektů, kteří připravili po léta neprávem kritizovanou rekonstrukci vily
Zemanova kavárna
Jezuitská 6/687
architekt, autor repliky stavby
Měnínská brána
Měnínská 7/525
autor projektu rekonstrukce budovy v letech 1978–1982
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 4. 1994
Položení základního kamene repliky Zemanovy kavárny
autor repliky budovy Zemanovy kavárny
5. 5. 1983
Otevření Měnínské brány pro veřejnost
autor projektu rekonstrukce Měnínské brány
3. 11. 1978
Zahájení provozu rekonstruované restaurace U lucerny v Brně
podle jeho projektu byla kavárna v letech 1976–1978 upravena


Čoup, Lk


Aktualizováno: 02. 12. 2018