prof. Ing. Vladimír Fischer

* 4.7.1870 Fryšták (okres Zlín) – † 28.10.1947 Brno


projektant a geometr, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1931–1932


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, ulice Dr. Bedřicha Macků 47 (nyní Údolní)


vzdělání

státní reálka v Brně (1887 maturita),
1887–1893 České vysoké učení technické v Praze - odbor inženýrského stavitelství (1887–1893, F. Ohmann),
technika ve Vídni (1894–1895, E. von Förster),
praxe u Emila von Förstera, Hermanna Helmera a Ferdinanda Fellnera ml. ve Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1899 úředně autorizovaný civilní geometr v Holešově

1901–1918 Moravské místodržitelství v Brně - technické oddělení (stavební adjunkt, 1906 inženýr, 1913 vrchní inženýr, 1917 vrchní stavební komisař, 1919 stavební rada)

1923–1939 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor užitkových staveb, v letech 1931–1932 rektor, v letech 1924–1925 a 1935–1936 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství

1939–1941 konzervátor Státního památkového úřadu v Brně pro okres Brno-venkov


odborné a zájmové organizace

Spolek českých inženýrů a architektů SIA,
Sdružení moravských výtvarníků v Hodoníně,
po smrti MUDr. Bakeše předseda spolku "Dům útěchy",
pracoval v Menze akademické, Studentském zdravotním ústavu, v Kounicových studentských kolejích, v Družstvu českého Národního divadla,
poradní regulační sbor pro Velké Brno,
umělecká komise Ministerstva školství a národní osvěty,
od roku 1919 redaktor časopisu Architektonický obzor, později Architekt SIAprameny, literatura

zobrazit


osoby

Zdeněk Alexa
žák Hugo Foltýn
žák Vladimír Charous
Vladimír Fischer byl kmotrem Vladimíra Charouse František Kalivoda
žák Karel Sebastian Jan Kepka
asistent (společně zpracovali i projekt Jubilejní úrazové nemocnice v Brně)
další osoby (12)...


partneři

Eleonora (Ella) Fischerová (Osvaldová)
sňatek: 2. 11. 1904, Praha-Smíchov

ulice

Údolní
bydliště


stavby

Obchodní a bytový dům
Česká 16/18 (čp. 151)
autor projektu
Kostel sv. Bartoloměje
Dlážděná
autor projektu
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
autor stavby
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Chodská, Jana Babáka, Tábor
architekt
Nájemný dům M. Herzogové a A. Novákové
Kapucínské náměstí 12/310
autor projektu

další stavby (7)...


události

5. 5. 1935
Svěcení kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti
autor plánů kostela sv. Augustina
13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně
autor projektu
6. 3. 1932
Slavnostní otevření Dívčího domu Kounicových studentských kolejí
autor projektu
3. 10. 1926
Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci
autor projektu: kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci
17. 5. 1925
Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci
architekt plánů kostela

další události (1)...


související odkazy

Čoup, Lk


Aktualizováno: 03. 10. 2022