Petr Pluháček

* 20.6.1885 Kojátky na Vyškovsku – † 14.9.1963 Bohumín


starosta Ořešína v letech 1923–1927


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v civilu i na vojně si psal deník, jehož válečná část doplněná fotografiemi vyšla v roce 2008 (viz prameny a literatura)


bydliště

Brno, Klimešova 49/51


vzdělání

vyučen strojním zámečníkem


zaměstnání

po 1. světové válce působil v různých funkcích u Státní policie města Brna až do okupace v roce 1939, policejní kariéru ukončil v roce 1940 (?) ve funkci policejního inspektora


poznámky

Od roku 1906 sloužil u dělostřelců v různých posádkách rakousko-uherské armády, např. v chorvatské Pule.
Po vypuknutí 1. světové války bojoval na východní frontě v Haliči. Po roce a půl byl pak kvůli podlomenému zdraví odvelen do zálohy do Vídně a posléze jako pacient do starobrněnské nemocnice řádových sester Alžbětinek (Kamenná 36). Zde se seznámil se svou budoucí manželkou, řádovou sestrou, která se kvůli němu vrátila do civilního života. Manželé se usadili na Ořešíně v domě vdovy Kateřiny Fillové, matky paní Ludmily.
Ve druhých poválečných volbách kandidoval Petr Pluháček do obecního zastupitelstva za stranu českých socialistů a byl pak zvolen starostou na funkční období 1923–1927. Jako starosta se zasloužil o vybudování nové hasičské zbrojnice a pomníku padlým, který byl v roce 1925 postaven na obecním pozemku na Příhoně (v roce 1960 zrušen a vybudován nový na místě zrušeného rybníčku Luža, Klimešova 3). Pod jeho vedením zřídila obecní rada v březnu 1924 se souhlasem Moravského zemského výboru samostatný chudinský fond na podporu starším a sociálně slabým osobám, ze kterého mohly být vypláceny o něco vyšší částky než do té doby poskytoval fond farní. Místní chudí sami povinně obcházeli obec s pokladničkou a v jednotlivých domech vybírali příspěvky. Do fondu, jehož správcem byl řečkovický farář, se též odevzdávaly pokuty, určité procento z veřejných dražeb v obci a komisionelní stavební poplatky. Případný schodek potřeby fondu dotovala obecní pokladna.
Po smrti své manželky v roce 1945 odešel Petr Pluháček ke své švagrové po zesnulém bratru Cyrilovi do Bohumína.pojmenované ulice

Pluháčkova (Ořešín)partneři
ulice

Klimešova
dům č. 49/41 (bydliště) Kamenná
dům č. 36 - nemocnice, kde se léčil


objekty

oběti 1. a 2. světové války
pomník: Klimešova 0/03
starosta Ořešína - v jeho funkčním období byl vybudován původní pomník na Příhoně


Los


Aktualizováno: 09. 06. 2021