prof. Ing. Leopold Grimm

* 3.3.1862 Všebořice (okres Ústí nad Labem) – † 23.4.1939 Brno


profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1907–1908


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odborník v oblasti vodních turbín, zasazoval se o využívání Kaplanovy turbíny


bydliště

Brno:
- Sadová 7
- Dobrovského 12


vzdělání

česká reálka v Praze,
polytechnika v Curychu (Švýcarsko) - strojní inženýrství (absolvoval v roce 1886)


zaměstnání

technika v Curychu - asistent strojírenského kreslení, technické mechaniky a nauky pružnosti a pevnosti,
strojírny Escher, Wyss a spol. v Curychu (Švýcarsko) - inženýr,
strojírna F. Tosi v Legnanu (Itálie) - šéfinženýr,
Pražské akciové strojírny Ruston - vrchní inženýr,
strojírny J. M. Voith v Heidenheimu (Německo) - vrchní inženýr,
1901–1932 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor konstrukce částí strojů a stavby strojů (v letech 1907–1908 rektor, v letech 1903–1904, 1917–1918 a 1924–1925 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství)


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně
partneři

Bedřiška Grimmová (Ahrensová)
sňatek: 5. 3. 1892, Milano (manželství konvalidováno 31. 1. 1903 v Brně - kostel sv. Tomáše)ulice

Sadová
bydliště (dnes Drobného) Dobrovského
bydliště (dnes Jana Uhra)


Čoup


Aktualizováno: 11. 06. 2020