Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Grimm

  Prof. Ing. Leopold Grimm


  • * 3.3.1862 Všebořice (okr. Ústí nad Labem) – † 23.4.1939 Brno


  • profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1907–1908


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odborník v oblasti vodních turbín, zasazoval se o využívání Kaplanovy turbíny


  • bydliště

   Brno:
   - Sadová 7
   - Dobrovského 12


  • vzdělání

   česká reálka v Praze,
   polytechnika v Curychu (Švýcarsko) - strojní inženýrství (absolvoval v roce 1886)


  • zaměstnání

   technika v Curychu - asistent strojírenského kreslení, technické mechaniky a nauky pružnosti a pevnosti

   strojírny Escher, Wyss a spol. v Curychu (Švýcarsko) - inženýr

   strojírna F. Tosi v Legnanu (Itálie) - šéfinženýr

   Pražské akciové strojírny Ruston - vrchní inženýr

   strojírny J. M. Voith v Heidenheimu (Německo) - vrchní inženýr

   1901–1932 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor konstrukce částí strojů a stavby strojů (v letech 1907–1908 rektor, v letech 1903–1904, 1917–1918 a 1924–1925 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • obrazy

   img2215.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Bedřiška Grimmová (Ahrensová)


  • děti

   Leopold Grimm
   Milada Borůvková (Grimmová)
   Alexandr Grimm


  • ulice

   Sadová
   bydliště (dnes Drobného)


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 27. 01. 2016

Leopold Grimm. Archiv VUT, Sbírka fotografií.