JUDr. Karel Jansa

* 20.5.1912 Brno – † 28.8.2000 Brno


válka a odboj 1938–1945; poltický vězeň
dítě osobnosti: Ing. Karel Hauser
bratr osobnosti: JUDr. Barbara Lee Podoski


rodné jméno

Hauser


zajímavé okolnosti

ZNV v Praze povolil výnosem z 27. 12. 1948 změnu příjmení „Hauser“ na „Jansa“


bydliště

Brno:
- Neustift - Nové sady 17
- Hutterův rybník 3,
Uherské Hradiště, Kollárova třída 221 (doloženo v roce 1921),
Praha VII, Veverkova 21a (doloženo v roce 1940, znovu v roce 1947)


vzdělání

čs. státní gymnázium v Brně (maturita 8. 6. 1931),
1931–1935 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (7. 12. 1935 promoce)


zaměstnání

redaktor Lidových novin (od 15. 1. 1935 do 31. 3. 1937),
úředník Zbrojovky Brno (od 1. 4. 1937), později v Praze,
konceptní úředník úřadu předsednictva vlády (doloženo v roce 1947)


odborné a zájmové organizace

Syndikát československých novinářů v Praze (členem od 1. 12. 1935),
SOPVP


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25a, řada 1, hrob č. 22–23


poznámky

Jako zaměstnanec Lidových novin zpočátku vykonával na ředitelství tajemnické práce, později jako redaktor zpracovával reportáže, psal texty k obrázkům a také pro redakci překládal z němčiny a francouzštiny.
Dne 15. 10. 1944 v Praze zatčen Sicherheitsdienstem, deportován z rasových důvodů jako tzv. „míšenec“ do Klein Steinu v Horním Slezsku, zde v uzavřeném táboře vykonával těžkou práci. Tábor byl před postupující Rudou armádou evakuován, podařilo se mu uprchnout a 1. 2. 1945 se dostal do Brna. Poté pracoval jako stavební dělník u firmy „Pelischek“ až do 1. 5. 1945.
V roce 1947 získal Osvědčení podle § 8 zákona č. 255/ 1945 Sb., bylo mu jako čs. politickému vězni započteno období od 16. 10. 1944 do 22. 1. 1945.
osoby

Ivo Ducháček
spolužák a přítel Adolf Jebavý
strýc, byl kmotrem při narození Karla Hausera (Jansy)


partneři

Olga Jansová (Jansová, ovdovělá Kabeleová)
sňatek: 29. 12. 1948, Praha I (kostel sv. Františka)
ulice

Hutterův rybník
bydliště doložené nejméně v letech 1926–1938 (dnes Vrchlického sad))) Neustift - Nové sady
rodný dům (dnes Nové Sady)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 2. 1937
Soudní proces s Marií Velgovou a Václavem Černým
za odmítnutí svědectví v procesu mu byla udělena pokuta 50 Kč, když nebyla včas zaplacena (slíbil platit zaměstnavatel), následovalo exekuční zabavení rozhlasového přijímače, poté pokuta zaplacena a exekuce zrušena
13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
jako redaktor Lidových novin zajišťoval zpravodajsky návštěvu E. BenešeKal, Menš


Aktualizováno: 22. 02. 2024