Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Hasa

  Prof. Ing. Dr. František Hasa


  • * 4.2.1863 Stínava – † 27.3.1945 Mníšek pod Brdy


  • profesor brněnské české techniky a v letech 1906–1907 její rektor


  • vzdělání

   1873–1884 reálka v Prostějově,
   1880–1884 Česká vysoká škola technická v Praze

  • čestný doktorát

   čestný doktorát české techniky v Praze (1930)


  • dílo

   zobrazit Podílel se na budování cukrovarů v Českém Brodě, Břeclavi, Hatvani. Na brněnské české technice vybudoval Ústav mechanické technologie.
   Autor hesel v Ottově slovníku naučném, a řady odborných prací.


  • zaměstnání

   1885–1888 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent)

   1887–1888 profesor na České obchodní akademii v Praze

   1888–1891 cukrovar a rafinerie v Čáslavi,
   1891–1895 strojírny Märky, Bromovský a Schulz v Praze,
   1895–1901 fa Ringhoffer Smíchov (inženýr)

   1901–1908 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor mechanické technologie, v letech 1906–1907 rektor, v letech 1904–1905 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství brněnské české techniky

   1908–1933 Česká vysoká škola technická v Praze - řádný profesor mechanické technologie, rektor

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   prezident Masarykovy akademie práce,
   Československá rada badatelská,
   čestný člen Odborného spolku slévárenského,
   předseda Československého národního komitétu pro vědeckou organizaci,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Praha-Královské Vinohrady


  • obrazy

   img2216.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Prof. Ing. František Hasa, Dr. h. c."
   "František Hasa"
   "Osobní spisy zaměstnanců"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • události

   25. 6. 1911
   Slavnostní otevření nové budovy české techniky
   rektor pražské české techniky, dříve profesor brněnské české techniky


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 30. 01. 2019

František Hasa. Archiv VUT, Sbírka fotografií.