prof. Ing. Dr. František Hasa

* 4.2.1863 Stínava – † 27.3.1945 Mníšek pod Brdy


profesor brněnské české techniky a v letech 1906–1907 její rektor


vzdělání

1873–1884 reálka v Prostějově,
1880–1884 Česká vysoká škola technická v Praze


čestný doktorát

čestný doktorát české techniky v Praze (1930)


dílo

Podílel se na budování cukrovarů v Českém Brodě, Břeclavi, Hatvani. Na brněnské české technice vybudoval Ústav mechanické technologie.
Autor hesel v Ottově slovníku naučném, a řady odborných prací.


zaměstnání

1885–1888 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent),
1887–1888 profesor na České obchodní akademii v Praze

1888–1891 cukrovar a rafinerie v Čáslavi,
1891–1895 strojírny Märky, Bromovský a Schulz v Praze,
1895–1901 fa Ringhoffer Smíchov (inženýr)

1901–1908 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor mechanické technologie, v letech 1906–1907 rektor, v letech 1904–1905 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství brněnské české techniky

1908–1933 Česká vysoká škola technická v Praze - řádný profesor mechanické technologie, rektor


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
prezident Masarykovy akademie práce,
Československá rada badatelská,
čestný člen Odborného spolku slévárenského,
předseda Československého národního komitétu pro vědeckou organizaci,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Praha-Královské Vinohrady


události

25. 6. 1911
Slavnostní otevření nové budovy české techniky
rektor pražské české techniky, dříve profesor brněnské české techniky


Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019