prof. Ing. Vincenc Hlavinka

* 5.4.1862 Vincencov (okres Prostějov) – † 25.2.1934 Brno


profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1919–1920


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Lipová 34


vzdělání

Česká vyšší reálka v Prostějově (1882 maturita),
Vysoká škola zemědělská a Vysoká škola technická ve Vídni, odbor kulturního inženýrství (tj. meliorace) - absolvoval v roce 1886


vyznamenání a pocty

čestný řád sv. Sávy


dílo

meliorační práce v Chorvatsku a Slavonii,
třísvazková práce Nauka o melioracích, úpravách toků a hrazení bystřin


zaměstnání

1887–1888 technická kancelář zemědělské rady v Praze,
1886–1899 inženýr chorvatsko-slavonsko-dalmatské zemské vlády v Záhřebu,
1899–1911 Lesnická fakulta univerzity v Záhřebu - profesor geodézie a inženýrských věd

Česká vysoká škola technická v Brně
profesor meliorací (od roku 1911 mimořádný, od roku 1917 řádný), rektor v letech 1919–1920, 1912–1913 děkan odboru kulturního inženýrství, 1916–1917 děkan odboru stavebního inženýrství, 1929–1930 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství


odborné a zájmové organizace

člen Masarykovy akademie práce a Československé akademie zemědělské,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Menza akademická (dlouholetý předseda),
Akademický spolek Jugoslávie (čestný člen)
osoby

Karel Jůva
asistent


partneři


ulice

Lipová
bydliště


události

6. 12. 1930
Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně
hlavní řečník
21. 5. 1919
Ustavující schůze spolku Mensa akademická českých vysokých škol brněnských v nové republice
dlouholetý předseda
16. 4. 1913
Založení Akademického hudebního spolku v Brně
zvolen do čela prvního výboru


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019