prof. PhDr. Jaroslav Jiljí Václav Jahn

* 21.5.1865 Pardubice – † 21.10.1934 Praha


mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky


zajímavé okolnosti

Jeden z prvních čtyř profesorů brněnské české techniky. Zvolen rektorem české techniky na studijní rok 1902/1903, ale v říjnu 1902 na funkci rezignoval. Poradce ministerstva veřejných prací při státním vrtání na Moravě.


bydliště

Brno:
- Arcivévody Rainera 54 (dnes Úvoz),
- Schillerova 2

Praha-Královské Vinohrady, Korunní třída 22


vzdělání

1875–1882 Vyšší státní reálka v Pardubicích,
1882–1883 Státní reálné gymnázium v Chrudimi,
1883–1887 FF UK v Praze - zde též získal doktorát filozofie (v roce 1890 i z mineralogie a geologie),
1890–1892 Univerzita ve Vídni (mimořádný posluchač)


dílo

pokračoval v Barrandově díle "Systeme silurien du centre de la Boheme"


zaměstnání

Státní vyšší reálka v Pardubicích (1890, asistent deskriptivní geometrie),
1891–1892 Přírodovědecké muzeum ve Vídni (volontér),
1892–1893 Paleontologický ústav Univerzity ve Vídni (asistent),
Říšský geologický ústav ve Vídni (1893–1899 volontér, 1893 praktikant, 1897 asistent),
Česká vysoká škola technická v Brně - profesor mineralogie a geologie (1899 mimořádný profesor, od roku 1902 řádný profesor), zvolen rektorem v roce 1902, ale na funkci rezignoval,
v letech 1909–1910 děkan odboru stavebního inženýrství, v letech 1915–1916 děkan odboru chemického inženýrství, v letech 1917–1918 děkan odboru kulturního inženýrství


odborné a zájmové organizace

čestný člen:
- Mezinárodní svaz vrtných inženýrů
- Union internationale de pétrole
- Spolek českých státních úředníků na Moravě a ve Slezsku
- Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně
- Všeobecný spolek státních pensistů v Republice československé
- Spolek berních úředníků na Moravě
- skutečný člen Československé akademie zemědělské

řádný člen:
- Moravská přírodovědecká společnost
- Šafaříkova učená společnost v Bratislavě
- Československá balneologická a klimatologická společnost v Praze
- mimořádný člen Královské české společnosti nauk v Praze

dopisující člen:
- Česká akademie věd a umění
- Společnost pro průmysl chemický v Praze
- Státní geologický ústav ve Vídni
- Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě

- jmenovaný zakládající člen Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě a Městského muzea v Pardubicích
- jmenovaný člen Národního muzea v Praze
- přísežný znalec Moravského zemského soudu v Brně atd.


hrob

Praha - Vinohradský hřbitov


poznámky

v roce 1930 byl jedním ze svědků při sňatku syna Zdeňka Jaroslava Jindřicha Jiljího Jahna s Alicí Aurelií Matyldou, rozenou Rackovou
osoby

partneři

Hermína Jahnová (Stoyová)
sňatek: 18. 7. 1901, Vídeň
ulice

Úvoz
bydliště (tehdy Arcivévody Rainera)


události

29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019