prof. Ing. dr. techn. Dr. h. c. Otakar Kallauner, DrSc., dr. h. c.

* 7.12.1886 Klatovy – † 6.8.1972 Brno


profesor chemické technologie na brněnské české technice a rektor této školy v letech 1938–1939, odborník v oblasti technologie keramiky a maltovin; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939
otec osobnosti: Ing. Dr. Otakar Kallauner


bydliště

Brno, Rybkova 6


vzdělání

1898–1903 Vyšší reálka v Plzni,
Česká vysoká škola technická v Praze - odbor chemického inženýrství (absolvoval v roce 1908, doktorát technických věd získal v roce 1910)


čestný doktorát

VUT v Brně (19. 11. 1968)


vyznamenání a pocty

Řád práce


jiné pocty

čestný člen Německé keramické společnosti (1936),
čestný člen Československé keramické společnosti (1936)


zaměstnání

1908–1914 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent, soukromý docent (1913),
1914–1958 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor chemické technologie (1914 mimořádný profesor, 1930 řádný profesor), v letech 1938–1939 rektor této školy, v letech 1918–1919, 1929–1930 a 1937–1938 děkan odboru chemického inženýrství,
založil zde a v letech 1923–1955 vedl Státní výzkumný ústav silikátový


odborné a zájmové organizace

vědecká rada: Masarykovy Akademie Práce, Patentního úřadu, Státního geologického ústavu,
silniční rada při ministerstvu veřejných prací,
státní zdravotní rada při ministerstvu zdravotnictví,
poradní sbor matematicko-přírodovědeckého při ministerstvu školství a národní osvěty,
Deutsche Keram. Gesellschaft v Berlíně, Engl. Ceramic Soc. Stokeon Trent, Amer. Ceramic Soc. Ohio, atd.


hrob

poznámky

za okupace zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn v Brně na Špilberku, odkud byl po několika týdnech propuštěn
partneři

Marie Kallaunerová (Červená)
sňatek: 12. 5. 1913, kostel sv. Apolináře v Praze
ulice

Rybkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


související odkazy

Čoup, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022