prof. Ing. arch. Emil Králík

* 21.2.1880 Praha – † 26.6.1946 Praha


architekt, profesor brněnské české techniky; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce E


zajímavé okolnosti

v letech 1942–1945 byl vězněn v koncentračním táboře ve Svatobořicích


bydliště

Brno:
- Pestalozziho 6
- Vrchlického 18
- Botanická 51


vzdělání

Česká vysoká škola technická v Praze


dílo

- Vila Josefa Kovaříka a vila Františka Kovaříka v Prostějově (1911)
- lázeňský dům Bedřicha Smetany a budova ředitelství lázní v Luhačovicích
- vlastní vila v Brně
- generel brněnského výstaviště (1926–1928)
- budova Všeobecného penzijního ústavu v Brně (dnes Nejvyšší soud), Burešova 20


zaměstnání

od roku 1906 Česká průmyslová škola v Brně (profesor),
1920–1939 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor architektonického kreslení a ornamentální tvorby (od roku 1920 mimořádný a od roku 1923 řádný profesor; v letech 1922–1924 a 1933–1934 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství)


odborné a zájmové organizace

člen Klubu výtvarných umělců Aleš (od roku 1920),
první předseda Klubu architektů v Brně (od roku 1924)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H6, hrob, č. 233 (náhrobek s litinovou sochou adorující ženy je dílem Huberta Kovaříka)
osoby

Josef Král
spolupráce Josef Kranz
student Jindřich Kumpošt
student Bohumil Máčel
asistent Ústavu stavitelského, architektonického a ornamentálního kreslení na ČVŠT v Brně Jaroslav Pauk
prof. Králík byl jedním ze svědků sňatku dr. Pauka
další osoby (3)...


partneři

Božena Králíková (Stránská)
sňatek: 21. 10. 1911, Brno (kostel sv. Jakuba)
ulice

Pestalozziho
bydliště doložené v roce 1911 (dnes Čápkova) Vrchlického
bydliště doložené ve 20. letech (dnes Antonína Procházky) Botanická
bydliště (doloženo v roce 1934)


stavby

Budova Nejvyššího soudu ČR
Burešova 20/571
autor projektu budovy
obytný dům
Kotlářská 7/264
autor projektu
administrativní budova
Křížkovského 18/173 Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405
hlavní architekt výstaviště (autor projektu Divadlo a kavárna)

další stavby (1)...


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
ukázky jeho díla jsou součástí sbírky
16. 6. 1934
Studentská manifestace za českou techniku
profesor české techniky
5. 8. 1923
II. Moravská letecká výstava v Brně
projektoval pavilon pro II. leteckou výstavu v Brně


Čoup, blat, Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2022