František Baďura

* 30.8.1896 Paskov (okres Frýdek-Místek)


válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

do Brna přísluší od 8. 12. 1924


bydliště

Uherské Hradiště čp. 93 (v době sňatku),
Brno-Židenice, Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse) 91,
Brno, Wolnygasse - Wolnyho 8c,
Brno-Řečkovice, Vránova 15


zaměstnání

vojín čs. pluku č. 3 v Uherském Hradišti (v době sňatku),
strážník (definitiva dekretem policejního ředitelství v Brně č. 604/osobní z 8. 12. 1924),
praporčík,
vrchní strážmistr policejního ředitelství v Brně


poznámky

Do protinacistického odboje se zapojil v Obraně národa (politická skupina), později odešel do zahraničí. Do čs. zahraničního vojska odveden 9. 6. 1940 v Bělehradě. Osobní číslo Z; Z-10.500.201.
V domovském listě je poznámka, že „konal službu v čs. zahraniční armádě od 29. 7. 1940 do 11. 2. 1946, dle vojenského listu ze dne 12. 2. 1946 v Praze“.
Datum narození opraveno podle matriky oddaných (mezi doklady ženicha při sňatku uveden mj. rodný list, jinak uváděno * 29. 8. 1896 (-Menš).partneři

Marie Baďurová (Polášková)
sňatek: 27. 4. 1920, Polešovice
ulice

Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
bydliště (dnes Bubeníčkova) Wolnygasse - Wolnyho
bydliště (dnes Sušilova) Vránova
bydliště doložené v roce 1947


Menš


Aktualizováno: 15. 11. 2020