Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Świrk

  Ladislav Świrk


  • * 19.6.1892 Glinik (okres Ropszyce, Polsko) – † 23.7.1976 Brno


  • jeden ze zakladatelů a budovatelů brněnské rusistiky po roce 1945; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Kounicova 11/13
   - Čápkova 22


  • vzdělání

   privátně na státní reálce v Brně-Husovicích (1929 maturita),
   doplňovací maturita z latiny na reálném gymnáziu v Kyjově (1930),
   externě PřFFF Masarykovy univerzity v Brně (tělocvik-zeměpis-ruština) a státní kurz pro vzdělávání učitelů tělocviku při MU

  • vyznamenání a pocty

   čsl. revoluční medaile (1923),
   pamětní odznak za účast v odboji (1948)


  • dílo

   - Malá ruská čítanka. Brno, Rovnost 1945. 15 s.
   - Ruská abeceda a výslovnost (spolu s Františkem Trávníčkem). Brno, Rovnost 1945. 16 s.
   - učebnice ruštiny


  • zaměstnání

   1906–1914 pracoval jako soustružník kovů v Brně a v Prostějově,
   1921–1930 státní reálka v Hodoníně,
   1930–1941 a 1945–1949 učitel tělocviku na Prvním českém gymnasiu v Brně,
   1949–1962 Masarykova univerzita: katedra rusistiky na FF (odborný asistent) a celouniverzitní katedra ruského jazyka (vedoucí),
   externě vyučoval ruštinu i na brněnské technice a na Jazykové škole v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro hospodářské a kulturní styky s Ruskem (1931 spoluzakladatel brněnské odbočky),
   Sokolská župa slovácká (náčelník),
   Svaz protifašistických bojovníků


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H3, hrob č. 62


  • poznámky

   v letech 1917–1919 v československých legiích v Rusku, kde zůstal až do roku 1921; pro odbojovou činnost v době nacistické okupace byl zatčen a vězněn v brněnských věznicích a v koncentračních táborech Osvětim (1942–1943) a Buchenwald (1943–1945)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Vlasta Świrková (Červinková)
   sňatek: 2. 4. 1931, Městská rada Brno (předchozí manželství ženicha bylo soudně rozloučeno 26. 6. 1930)


  • rodiče

   Stanislav Świrk
   Anna Świrková (Dupcziková)


  • ulice

   Kounicova
   bydliště v době sňatku Čápkova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 03. 01. 2020