Ladislav Świrk

* 19.6.1892 Glinik (okres Ropszyce, Polsko) – † 23.7.1976 Brno


jeden ze zakladatelů a budovatelů brněnské rusistiky po roce 1945; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Kounicova 11/13
- Čápkova 22


vzdělání

privátně na státní reálce v Brně-Husovicích (1929 maturita),
doplňovací maturita z latiny na reálném gymnáziu v Kyjově (1930),
externě PřF a FF Masarykovy univerzity v Brně (tělocvik-zeměpis-ruština) a státní kurz pro vzdělávání učitelů tělocviku při MU


vyznamenání a pocty

čsl. revoluční medaile (1923),
pamětní odznak za účast v odboji (1948)


dílo

- Malá ruská čítanka. Brno, Rovnost 1945. 15 s.
- Ruská abeceda a výslovnost (spolu s Františkem Trávníčkem). Brno, Rovnost 1945. 16 s.
- učebnice ruštiny


zaměstnání

1906–1914 pracoval jako soustružník kovů v Brně a v Prostějově,
1921–1930 státní reálka v Hodoníně,
1930–1941 a 1945–1949 učitel tělocviku na Prvním českém gymnasiu v Brně,
1949–1962 Masarykova univerzita: katedra rusistiky na FF (odborný asistent) a celouniverzitní katedra ruského jazyka (vedoucí),
externě vyučoval ruštinu i na brněnské technice a na Jazykové škole v Brně


odborné a zájmové organizace

Společnost pro hospodářské a kulturní styky s Ruskem (1931 spoluzakladatel brněnské odbočky),
Sokolská župa slovácká (náčelník),
Svaz protifašistických bojovníkůpoznámky

v letech 1917–1919 v československých legiích v Rusku, kde zůstal až do roku 1921; pro odbojovou činnost v době nacistické okupace byl zatčen a vězněn v brněnských věznicích a v koncentračních táborech Osvětim (1942–1943) a Buchenwald (1943–1945)partneři

Vlasta Świrková (Červinková)
sňatek: 2. 4. 1931, Městská rada Brno (předchozí manželství ženicha bylo soudně rozloučeno 26. 6. 1930)ulice

Kounicova
bydliště v době sňatku Čápkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 03. 01. 2020