prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc.

* 26.1.1929 Brno – † 11.9.2005 Brno


teatrolog, historiograf, kritik, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1948–1952 FF MU v Brně - obor čeština a divadelní věda (1953 titul PhDr., 1966 CSc., 1982 habilitace, 1991 profesura pro obor teorie a historie divadla)


jiné pocty

Janáčkova medaile JAMU,
bronzová a stříbrná medaile Masarykovy univerzity


dílo

- Úvod do divadelní vědy (s Arturem Závodským, 1965)
- O společenském poslání divadla (1973)
- Půlstoletí Městského divadla v Brně (1996)

redigoval sborník Thalia brunensis centenaria


zaměstnání

1951–1963 JAMU - katedra divadelní vědy a dramaturgie,
1963–1994 FF MU v Brně (učitel divadelní vědy, od roku 1978 vedl Oddělení divadelní a filmové vědy, v letech 1991–1993 vedoucí Semináře divadelní a filmové vědy)


odborné a zájmové organizace

Svaz českých dramatických umělců


poznámky

Pět desítek let systematicky studoval tvorbu i vývoj Divadla bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno) se všemi jeho inscenacemi, tvůrčími osobnostmi, úspěchy i nezdary. Jeho erudovaná kritická práce s touto scénou vyústila v cennou syntetizující publikaci Půlstoletí Městského divadla v Brně.osoby

Frank Wollman
pedagog Artur Závodský
vydali společnou publikaci


hub,Kal


Aktualizováno: 15. 12. 2019