Dr. phil. Wilhelm Schram

* 24.4.1850 Opava – † 12.12.1925 Brno


první ředitel Zemské knihovny moravské, historik, sběratel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Wilhelm Schram vlastnil výborně seřazenou sbírku portrétů o asi 1600 listech, na kterých byli vyobrazeni vynikající muži a ženy všech dob. V roce 1914 koupilo sbírku město Brno.


bydliště

vzdělání

gymnázium v Brně,
Filozofická fakulta vídeňské univerzity (obory dějepis, klasická filologie a filozofie)


dílo

spisy pedagogické, mnemotechnické, historické, vlastivědné a biografické


zaměstnání

vychovatel v předních vídeňských rodinách a na vychovávacím ústavu,
gymnázia v Brně (I. německé, reálné a vyšší - v letech 1875–1877 učitel),
vážná nemoc ho upoutala na dva roky na lůžko,
německý učitelský ústav (1879 suplent),
1880–1881 přednášky o mnemotechnice ve větších městech Rakouska,
Františkovo muzeum v Brně (od roku 1884 adjunkt, od roku 1894 zástupce kustoda, od roku 1895 knihovník),
Zemská knihovna moravská (v letech 1908–1919 ředitel)


odborné a zájmové organizace

člen Moravskoslezské společnosti pro povznesení orby


pojmenované ulice

- Schramova (Černá Pole)


prameny, literatura

osoby

Antonie Pozorny
A. Pozorny považovala W. Schrama za přítele a kolegu z oblasti písemnictví Karl Schram
strýc


partneři
ulice

Grosse Neugasse - Velká Nová
bydliště doložené v roce 1857 (dnes Lidická) Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Veveří) Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Antonína Slavíka)


hub, Menš


Aktualizováno: 18. 05. 2022