Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Schram

  Dr. phil. Wilhelm Schram


  • * 24.4.1850 Opava – † 12.12.1925 Brno


  • první ředitel Zemské knihovny moravské, historik, sběratel


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Wilhelm Schram vlastnil výborně seřazenou sbírku portrétů o asi 1600 listech, na kterých byli vyobrazeni vynikající muži a ženy všech dob. V roce 1914 koupilo sbírku město Brno.


  • bydliště

   Brno, Beischlägergasse 8


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   Filozofická fakulta vídeňské univerzity (obory dějepis, klasická filologie a filozofie)


  • dílo

   spisy pedagogické, mnemotechnické, historické, vlastivědné a biografické


  • zaměstnání

   vychovatel v předních vídeňských rodinách a na vychovávacím ústavu,
   gymnázia v Brně (I. německé, reálné a vyšší - v letech 1875–1877 učitel),
   vážná nemoc ho upoutala na dva roky na lůžko,
   německý učitelský ústav (1879 suplent),
   1880–1881 přednášky o mnemotechnice ve větších městech Rakouska,
   Františkovo muzeum v Brně (od roku 1884 adjunkt, od roku 1894 zástupce kustoda, od roku 1895 knihovník),
   Zemská knihovna moravská (v letech 1908–1919 ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Moravskoslezské společnosti pro povznesení orby


  • pojmenované ulice

   - Schramova (Černá Pole)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karl Schram
   strýc


  • partneři

   Therese Schram


  • děti

   Emma Schram
   Martha Schram


  • ulice

   Beischlägergasse
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Antonína Slavíka)


  • autor

   hub, Menš


Aktualizováno: 24. 12. 2019