Dr. phil. Wilhelm Schram

* 24.4.1850 Opava – † 12.12.1925 Brno


první ředitel Zemské knihovny moravské, historik, sběratel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Wilhelm Schram vlastnil výborně seřazenou sbírku portrétů o asi 1600 listech, na kterých byli vyobrazeni vynikající muži a ženy všech dob. V roce 1914 koupilo sbírku město Brno, uložena je v Archivu města Brna.


bydliště

vzdělání

národní škola v Brně na Nové ul.,
gymnázium v Brně,
od roku 1869 Filozofická fakulta vídeňské univerzity - obory dějepis, klasická filologie a filozofie,
7. 12. 1885 byl promován doktorem filozofie na univerzitě ve Štýrském Hradci


dílo

spisy pedagogické, mnemotechnické, historické, vlastivědné a biografické


zaměstnání

vychovatel v předních vídeňských rodinách a na vychovávacím ústavu,
gymnázia v Brně (I. německé, reálné a vyšší - v letech 1875–1877 učitel),
vážná nemoc ho upoutala na dva roky na lůžko,
německý učitelský ústav (1879 suplent, vyučoval dějepis, zeměpis a němčinu),
1880–1881 přednášky o mnemotechnice ve větších městech Rakouska,
Františkovo muzeum v Brně (od roku 1884 adjunkt, od roku 1894 zástupce kustoda, od roku 1895 knihovník),
Zemská knihovna moravská (v letech 1908–1919 ředitel),
26. 3. 1899 udělen titul císařský rada,
11. 9. 1918 udělen titul vládní rada


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská společnost pro povznesení orby,
Hospodářská společnost (sekretář historicko-statistické sekce),
Ústřední komise pro umělecké a historické památky ve Vídni (konzervátor, od roku 1907 dopisující člen)pojmenované ulice

- Schramova (Černá Pole)


prameny, literatura

osoby

Antonie Pozorny
A. Pozorny považovala W. Schrama za přítele a kolegu z oblasti písemnictví Karl Schram
strýc Moriz Wilhelm Trapp
spolupracovník ve Františkově muzeu


partneři
ulice

Grosse Neugasse - Velká Nová
bydliště doložené v roce 1857 (dnes Lidická) Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Veveří) Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Antonína Slavíka)


hub, Menš


Aktualizováno: 31. 08. 2022