prof. PhDr. Vladimír Novák

* 21.6.1869 Praha – † 24.3.1944 Brno, Nemocnice u sv. Anny


profesor obecné a technické fyziky na České vysoké škole technické v Brně, rektor této školy v letech 1910–1911 a 1921–1922


nej...

Morava: v roce 1903 stál u zrodu tzv. vysokoškolských extenzí (přednášek pro veřejnost) na Moravě


zajímavé okolnosti

V roce 1903 stál u zrodu tzv. vysokoškolských extenzí (přednášek pro veřejnost) na Moravě. V roce 1911 jako rektor brněnské české techniky podpořil vznik druhé české univerzity v Brně. Významně se zasloužil o vybudování Kounicových kolejí.


bydliště

Brno, U dětské nemocnice 7,
Tišnov (v době úmrtí)


vzdělání

Akademické gymnázium v Praze,
II. gymnázium na Novém Městě v Praze,
1879–1887 gymnázium v Truhlářské ulici v Praze,
1887–1891 FF UK v Praze - matematika, fyzika (v roce 1892 zkouška učitelské způsobilosti a doktorát filozofie)


dílo

Napsal první českou vysokoškolskou učebnici fyziky, praktickou příručku pro fotografy Praktická fotografie.
Zpracoval hesla pro Ottův slovník naučný a Technický slovník z oboru fyziky a fotografie. Publikoval řadu odborných prací, ale věnoval se také popularizaci fyziky.


zaměstnání

1892–1894 Česká reálka v Ječné ulici v Praze a Státní gymnázium v Plzni

Univerzita Karlova v Praze (česká):
asistent při ústavu fyziky (1888–1889, 1890–1892 a 1894–1902),
1896–1902 soukromý docent experimentální fyziky

Dívčí gymnázium Minerva v Praze:
suplent matematiky a fyziky (1896–1902)

Cavendish Laboratory v Cambridge:
(zimní semestr 1896–1897, stipendium České akademie věd v Praze)

laboratoře prof. Rowlanda v Baltimoru, USA (zimní semestr 1898–1899, stipendium České akademie věd)

1902–1939 Česká vysoká škola technická v Brně:
profesor obecné a technické fyziky (1902 mimořádný a od roku 1906 řádný profesor), rektor v letech 1910–1911 a 1921–1922; děkan odboru stavebního inženýrství v letech 1904–1905 a 1918–1919; děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství v letech 1912–1913 a děkan odboru kulturního inženýrství v letech 1920–1921

Masarykova univerzita v Brně:
od roku 1919 stál v čele Ústavu lékařské fyziky

od roku 1919 Vysoká škola veterinární - suplent zvěrolékařské fyziky


odborné a zájmové organizace

předseda brněnské odbočky Jednoty českých matematiků a fyziků,
předseda Moravské přírodovědecké společnosti v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (jednatel a později předseda),
člen Société francaise de physique v Paříži,
dopisující člen KČSN v Praze,
člen České akademie věd v Prazepoznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 28. 3. 1944
osoby

Jaroslav Bouček
spoluautor praktické příručky pro fotografy Praktická fotografie František Koláček
přítel František Nachtikal
spoluautor učebnice Základy praktické fyziky


partneři

Anna Nováková (Boudová)
sňatek: 24. 7. 1899 (Praha, kostel Panny Marie Sněžné)

ulice

U dětské nemocnice
bydliště (dnes Helfertova)


stavby

Kaunicovy studentské koleje
Králova 45/643
zasloužil se o výstavbu kolejí
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

13. 9. 2001
Slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí VFU Brno
zasloužil se o jejich výstavbu
13. 2. 1938
Odhalení původní pamětní desky Ernsta Macha
slavnostní řečník při odhalování pamětní desky E. Macha v roce 1938
6. 3. 1932
Slavnostní otevření Dívčího domu Kounicových studentských kolejí
profesor obecné a technické fyziky na České vysoké škole technické v Brně
13. 4. 1924
Ustavující valná hromada Prvního československého radioklubu v Brně
účastník, přednesl příspěvek o významu radiofonie
29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti
další události (4)...


Čoup, Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2020