Internetová encyklopedie dějin města Brna

Sylva Lacinová-Jílková

  Sylva Lacinová-Jílková


  • * 6.3.1923 Brno – † 20.1.2019 Brno


  • brněnská sochařka, autorka mnoha monumentálních plastik a realizací v architektuře


  • rodné jméno

   Lacinová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • bydliště

   Brno, Lerchova 36

  • cena města

   za rok 1996 v oboru výtvarné umění


  • vzdělání

   1936–1942 reálné gymnázium v Brně,
   1942 večerní kurzy kreslení a modelování na ŠUŘ v Brně,
   1943–1944 Škola umění ve Zlíně (V. Makovský),
   1945–1950 AVU Praha (K. Pokorný)

  • vyznamenání a pocty

   Cena osvobození města Brna /s arch. Luborem Lacinou - bratr/ (1955),
   čestné uznání k 15. výročí osvobození Československa (1960),
   Krajská cena Antonína Procházky (1965),
   čestné uznání k 20. výročí osvobození Československa (1965),
   Cena města Brna - za celoživotní dílo (1997)


  • dílo

   zobrazit Vytvořila celkem 107 sochařských realizací, z toho 63 v exteriéru a 44 v interiéru převážně veřejných budov. 32 plastik je v majetku sbírkových institucí.


   REALIZACE V ARCHITEKTUŘE (výběr):
   1952: pamětní deska Petra Bezruče, nádražní pošta, Brno

   1953: pamětní deska Antonína Procházky, Brno, Antonína Procházky 14

   1954: výzdoba průčelí budovy na Moravském náměstí (Hutní projekt), Brno

   1957: sousoší Anatom - muž a žena, Anatomický ústav Palackého univerzity, Olomouc

   1957: Medvědi, Tučkova 36, Brno

   1959: busta Viktora Kaplana, před VUT Brno, křižovatka Úvoz a Údolní

   1960: sousoší Žena po koupeli náměstí 28. října, Brno

   1961: sousoší Pohostinnost, před hotelem International, Brno

   1961: Česající se dívka, Brno

   1965: Matka s dítětem, Boskovice

   1969: dekorativní zeď u dětského hřiště, sídliště Lesná, Brno

   1970: Spoje plastika u vchodu do telekomunikační budovy, Okružní ulice, sídliště Lesná, Brno

   1972: plastika Květ, sídliště Lesná, Brno

   1973: reliéf na fasádě telekomunikační budovy, Valašské Meziříčí

   1974: sousoší Rodina, před školou, Opava-Kateřinky

   1975: sousoší Matka s dítětem, sídliště Brno-Žabovřesky

   1981: Růže k poctě sochaři V. Makovskému, nám V. Makovského, sídliště Brno-Žabovřesky

   1982: Matka s dítětem, nemocnice Brno-Bohunice

   1985: plastika Hudba, sídliště Brno-Kohoutovice

   1987: sousoší Děti, před školou, sídliště Brno-Bystrc

   1990: pamětní deska básníka Oldřicha Mikuláška, Mášova ulice, Brno


  • zaměstnání

   1950–1951 VUT v Brně, ateliér Vincence Makovského

  • odborné a zájmové organizace

   1950: zakládající členka Svazu československých výtvarných umělců (v roce 1969 vyloučena),
   1986: Svaz českých výtvarných umělců (znovu přijata),
   1990: Unie výtvarných umělců,
   1990: Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska


  • obrazy

   img8098.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sylva Lacinová"
   "Dlouhá tvůrčí léta Sylvy Lacinové"
   "Brno a Brňanky"
   "Rozhovor se sochařkou Sylvou Lacinovou"
   "Zrcadlo vzpomínek (písemná podoba rozhlasového seriálu)"
   "Cena města Brna prof. Kožmínovi a prof. Srbovi"
   "Výtvarní umělci dneška VII - Sylva Lacinová"


  • osoby

   Jan Dvořák
   spolupráce Jiří Kroha
   S. Lacinová je autorkou zvětšeniny plastiky na náhrobku J. Krohy, kterou si sám navrhl Pavel Navrátil
   S. Lacinová je autorkou náhrobní kamenné na hrobě P. Navrátila


  • partneři

   Jan Jílek
   sňatek: 1948


  • děti

   Jan Jílek


  • sourozenci

   Lubor Lacina


  • ulice

   Lerchova
   bydliště


  • objekty

   A. Procházka
   pamětní deska: Antonína Procházky 24/01
   autorka pamětní desky
   Dominanta fasády - reliéf z tepané mědi
   dekorační plastika: Botanická 68a/03
   autorka
   M. Steyskalová a E. Machová
   pamětní deska: Gorkého 35/01
   spoluautorka pamětní desky
   Slunce - Život a mír
   reliéf: Husova 16/03
   spoluatorka
   Mateřství
   sochařská realizace: Jihlavská 20/04
   autorka

   další objekty (15)...
   Matka s dítětem
   sochařská realizace: Jihlavská 20/08
   autorka díla
   Dekorativní zeď u dětského hřiště
   sochařská realizace: Jurkovičova 16/01
   autorka
   Česající se dívka (Rusalka)
   sochařská realizace: Koliště - park 0/08
   autorka
   F. Herčík
   pamětní deska: Královopolská 135/01
   autorka pamětní desky
   Hudba
   sochařská realizace: Libušina třída 0/02
   autorka sochařské realizace
   Matka s dítětem
   sochařská realizace: Luční 0/01
   autorka
   Růže k poctě sochaři V. Makovskému
   sochařská realizace: Makovského náměstí 0/02
   autorka
   O. Mikulášek
   pamětní deska: Mášova 4/01
   spoluautorka pamětní desky
   P. Bezruč
   pamětní deska: Nádražní 3/01
   autorka pamětní desky
   Spoje
   sochařská realizace: Okružní 1/01
   autorka
   Hudba z kosmu
   sochařská realizace: Richtrova 0/01
   autorka objektu
   Květ
   sochařská realizace: Třískalova 0/01
   autorka
   Medvědi
   sochařská realizace: Tučkova 36/01
   autorka
   V. Kaplan
   pomník: Údolní 53/01
   autorka busty
   Pohostinnost
   sochařská realizace: Veselá 0/01
   autorka díla


  • stavby

   Hotel International
   Husova 16/200
   spoluautorka reliéfu s mozaikou na bočním průčelí budovy
   Kino Scala
   Moravské náměstí 3/127
   spoluautorka sochařské výzdoby kina (1962–1965)


  • události

   12. 10. 1952
   Odhalení pamětní desky Petra Bezruče
   autorka pamětní desky


  • autor

   Kar


Aktualizováno: 25. 01. 2019

Ak. malířka Sylva lacinová, r. 1935. MuMB sbírky, inv. č. 10879/12009.