Brigádní generál in memoriam Ing. Bohuslav Závada

* 17.1.1890 Býškovice (okres Přerov) – † 26.8.1942 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Býškovice (rodný dům),
Dobrotice u Holešova (od roku 1900),
Praha,
Břeclav (1926),
Vysoké Mýto (1928),
Hradec Králové


vzdělání

reálné gymnázium v Holešově (1907 maturita),
česká technika v Brně (obor stavební inženýrství, 1913 promoce)


čestný doktorát

česká technika v Brně (1946 doktor technických věd in memoriam)


vyznamenání a pocty

medaile MNO,
Štefánikova medaile


jiné pocty

pamětní deska v Býškovicích na budově školy, kde se narodil (1946),
pomník v Dobroticích, okr. Kroměříž,
jeho jméno uvedeno na pamětní desce vojenského odboje ve Vysokém Mýtě,
brigádní generál in memoriam (1946)


zaměstnání

voják z povolání,
po okupaci pedagog na průmyslové škole v Hradci Králové


odborné a zájmové organizace

Svaz důstojníků pro obranu vlasti


hrob

hřbitov Holešov (kenotaf)


pojmenováno

v místním muzeu v Býškovicích č. 76 je mu věnována expozice s mnoha unikátními osobními předměty (motáky z vězení, kresby, osobní věci, poslední dopis před popravou atd.)


poznámky

Po ukončení studia na české technice v Brně prodělal jednoroční výcvik u zeměbraneckého pěšího pluku č. 14 v Brně. V roce 1914 odešel na ruskou frontu, krátce na to zraněn, po vyléčení se znovu na ruskou frontu vrátil.
Do zajetí padl v roce 1915. Do čs. legie v Rusku zařazen 20. 6. 1916, stal se náborovým pracovníkem v zajateckých táborech.
Do vlasti se vrátil v roce 1920 v hodnosti podplukovníka. Poté sloužil na MNO v Kanceláři čs. legií.
V roce 1926 se stal velitelem pluku v Břeclavi, 1928 zástupcem velitele 30. pěšího pluku Aloise Jiráska ve Vysokém Mýtě. Od roku 1935 se podílel na projektech hraničních opevnění ve východních Čechách, zejména ochranného pásma Orlických hor. Po začátku okupace odešel z armády a učil na průmyslové škole v Hradci Králové. Zapojil se do odboje v ON, gestapem byl zatčen 8. 2. 1940. Vězněn v Pardubicích, Lipsku, Gollnově, Berlíně-Alt Moabitu. K trestu smrti odsouzen 7. 1. 1942, rozsudek vykonán 26. 8. 1942 v Berlíně-Plötzensee.osoby

partneři

Božena Závadová (Kopřivová)
sňatek: 30. 12. 1922, Holešov (okresní národní výbor)
Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2022