Sigmund Schwarz

* 25.11.1855 Lomnice (okr. Brno-venkov) – † 19.11.1919 Brno


průmyslník ve vlnařství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

původně židovský obchodník, požádal roku 1879 Zemský soud v Brně o zápis své firmy do obchodního rejstříku pro jednotlivce - firmu provozoval v domě na Josefově (nyní Bratislavská ulice č. 7) jako přádelnu ve mzdě, která v 90. letech 19. století zaměstnávala kolem 200 osob,
roku 1902 oznámil Zemskému soudu rozšíření předmětu podnikání o výrobu dámských a módních látek v Brně na Cejlu č. 38,
roku 1908 byla výroba přenesena na Křenovou ulici č. 60 do nově získaných a adaptovaných prostor

roku 1910 spolu s Paulem Saxlem založil veřejnou obchodní společnosti Schwarz et Saxl v Křenové ulici č. 60, zapsanou téhož roku do obchodního rejstříku, v níž byli oba veřejnými společníky - předmětem podnikání byla výroba vlněného zboží, firma se ve své tkalcovně zaměřila na výrobu jemných a módních vlněných látek,
již roku 1916 však požádala s ohledem na vývoj hospodářských poměrů během 1. světové války o výmaz z obchodního rejstříku, což bylo provedeno až roku 1919

Sigmund Schwarz ještě rozšířil roku 1916 předmět podnikání své firmy Sigmund Schwarz v Křenové ulici č. 58/60 o tkalcovství zakoupením tkalcovských strojů ze zrušené firmy Schwarz et Saxl, avšak o rok později (1917) požádal také s ohledem na válečné hospodářské poměry o výmaz firmy Sigmund Schwarz z obchodního rejstříkuosoby

Paul Saxl
spolumajitel firmy Schwarz et Saxl v letech 1910-1916


partneři

Paulina Schwarz (Stiassny)
sňatek: 1879 v Brněulice

Křenová
v letech 1910-1916 na Křenové č. 60 sídlila firma Schwarz et Saxl


Jord


Aktualizováno: 01. 02. 2019