Internetová encyklopedie dějin Brna

Theo Modes

  Dr. Theo Modes


  • * 19.2.1888 Brno, Rakousko-Uhersko – † 1962 Lipsko, NDR


  • herec, režisér, divadelní intendant a dramaturg


  • rodné jméno

   Theodor Anton Modes

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, NDR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1908 vystoupil z katolické církve, v roce 1920 byl přijat zpět. Jeho v roce 1913 uzavřené civilní manželství s operní pěvkyní Louise Wolf bylo konvalidováno roku 1932.
   Během svého švýcarského angažmá vedl spory s místními kulturními představiteli, a to kvůli svému příklonu ke krajnímu nacionálnímu socialismu. Nakonec byl vyvázán ze smlouvy, která měla platit ještě po následující dva roky. Místní noviny dokonce uváděly, že je v zájmu demokracie, aby se Modes do země již nevrátil.
   V roce 1953 odešel do penze, poté ještě příležitostně působil jako hostující režisér. V posledních letech svého života psal práci věnující se dějinám sudetoněmeckého divadla, kterou však již nestihl dokončit.


  • bydliště

   Brno, Rossitzergasse 4


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   1930 promován doktorem filozofie na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem (Universität zu Köln)


  • dílo

   - "Zum Kunst- und Idealtheater. Darlegung seiner wichtigsten äußeren und inneren Bedingungen in Wort und Bild", Breitkopf und Härtel, Lipsko, 1917 – úvodní slovo napsal spisovatel Karl Hans Strobl, tuto knihu velmi pozitivně ohodnotil slavný herec a divadelní intendant Ludwig Barnay
   - "Goethes Fausttragödie für jede Bühne. Eine theaterwissenschaftliche Arbeit", Leykam, Štýrský Hradec, 1925 – jeho záměrem bylo dokázat, že všechna divadelní jeviště, i ta nejmenší, jsou schopna uvést důstojné představení faustovské tragédie
   - "Die Urfassung und einteiligen Bühnenbearbeitungen von Schillers Wallenstein" (Původní vydání a jednodílná jevištní zpracování Schillerova Valdštejna) - diplomová práce obhájená v roce 1930 v Kolíně nad Rýnem u Carla Niessena.


  • zaměstnání

   elév, Volkstheater Vídeň,
   1908–1909 první herecké angažmá - Městské divadlo v Liberci,
   1909–1911 Městské divadlo Curych,
   1911–1912 Městské divadlo Brémy,
   1912–1915 Norimberk, režisér a herec,
   1915–1917 Residenztheater Drážďany (zároveň v letech 1915–1918 Městské divadlo Hamburg),
   1918–1919 Městské divadlo Halle, vedoucí činohry a herec,
   1919–1923 vedení Městského divadla v St. Gallen - později ještě ve Štýrském Hradci (1923–1926) a v Kolíně nad Rýnem (1926–1930),
   1931 řízení Jedermannovských slavností v Hejnicích u Frýdlantu (Jedermann-Festspiele),
   1932–1938 ředitel Městského divadla v St. Gallen,
   1934, 1938 a 1939 vedení Valdštejnských slavností v Chebu,
   1938–1942 ředitel Německého divadla v Brně,
   1938–1939 intendant v Liberci,
   1942–1943 intendant Městského divadla v Toruni,
   1943 intendant Greifensteinského divadla v přírodě,
   1943–1944 intendant v Městském divadle ve Freibergu,
   1947–1948 vedoucí a šéfdramaturg v Drážďanském divadle,
   1950–1951 režisér v Divadle Gerharta Hauptmanna ve Zhořelci,
   do roku 1953 docent na Herecké škole v Lipsku

  • politická orientace

   SDP, od roku 1939 NSDAP

  • odborné a zájmové organizace

   v roce1939 převzal řízení všech německých divadel v Československu


  • poznámky

   Působil v německojazyčných divadlech v Československu, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Mimo své herecké a režisérské aktivity se stal také divadelním ředitelem, dramaturgem a uměleckým šéfem.
   Mezi jeho nejúspěšnější inscenace patřily Schillerovy hry Marie Stuartovna, Vilém Tell, Don Carlos a Valdštejn, Shakespearův Macbeth a Othello, Mozartův Don Juan a Figarova svatba, Pucciniho Madame Butterfly, Ibsenův Peer Gynt, Calderónovo Velké divadlo světa, Rossiniho Lazebník Sevillský, Goetheho Ifigenie na Tauridě, Urfaust a Faust II. díl, Kleistův Princ Bedřich Homburský, dále díla Cäsara von Arx, Erwina Guido Kolbenheyera, Georga Büchnera či Emila Sautterse.
   Jeho odpůrci, dramatici Werner Johannes Guggenheim, Albert Jakob Welti a Jakob Bührer, kritizovali vliv nacistické ideologie na Modesův repertoár, personální politiku i způsob inscenování. Na druhou stranu však byl oceňován jako moderní režisér, který se během svého působení ve Švýcarsku snažil vybírat k zinscenování díla původem švýcarská, a jenž velmi dbal na umělecké ztvárnění předváděných her.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Louise Modes (Wolf)
   sňatek: 18. 2. 1913 uzavřen civilní sňatek, který byl 9. 4. 1932 v Brně konvalidován


  • rodiče

   Anton Modes
   Hermine Modes (Reis)


  • ulice

   Rosická (Rossitzer Gasse)
   bydliště


  • související odkazy

   Südmähren - Theo Modes
   Theaterlexikon der Schweiz online - Theo Modes


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2020