prof. PhDr. Matyáš Lerch

* 20.2.1860 Milínov u Sušice (okres Klatovy) – † 3.8.1922 Sušice


světoznámý matematik - zabýval se teorií křivek, analytickou geometrií křivek a ploch, naukou o číslech, výzkumem Laplaceovy transformace; řádný profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel matematického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V 6 letech měl těžký úraz levého kolena (chodil s pomocí berle). V roce 1900 se podrobil úspěšné operaci ve Švýcarsku, chodil pouze o holi; plynně mluvil německy a francouzsky.


bydliště

Brno, Úvoz č. 62


vzdělání

1869–1874 obecná škola v Sušici (až od 9 let),
1874–1877 měšťanská škola v Sušici,
1878–1879 reálné gymnázium v Plzni,
1879–1880 reálka v Rakovníku,
1880–1883 Česká vysoká škola technická v Praze (odbor inženýrského stavitelství),
1883–1884 Česká univerzita v Praze a německá technika v Praze - mimořádný posluchač,
1884–1885 Univerzita v Berlíně


čestný doktorát

titul PhDr. h.c. na pražské univerzitě (1909)


vyznamenání a pocty

v roce 1900 získal Velkou cenu Pařížské akademie (jako druhý Čech po J. E. Purkyňovi)


jiné pocty

u příležitosti oslav 100. výročí jeho narození byl vydán korespondenční lístek s jeho portrétem,
u příležitosti 150. výročí založení JČMF a 90. výročí úmrtí Matyáše Lercha se konala v Brně v klubu Univerzity obrany na Šumavské ulici dne 12. 4. 2012 slavnostní konference


dílo

celkově napsal 238 původních vědeckých prací ve 32 různých odborných časopisech nebo sbornících: česky (118), francouzsky (80), německy (34), chorvatsky (3), polsky (2), portugalsky (1)


zaměstnání

1885–1895 Česká vysoká škola technická v Praze - od roku 1886 soukromý docent matematiky,
1895–1896 pojišťovací technik Zemské pojišťovny v Praze,
1896–1906 řádný profesor univerzity ve Freiburgu (Švýcarsko)

1906–1920 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor matematiky,
1908–1909 děkan odboru strojního inženýrství, na studijní rok 1910/1911 zvolen rektorem, ale ze zdravotních důvodů funkci odmítl

1920–1922 Masarykova univerzita v Brně - řádný profesor matematiky a ředitel matematického semináře PřF


odborné a zájmové organizace

1911 Jednota českých matematiků a fyziků (čestný člen od roku 1907),
1893 mimořádný člen KČSN,
1921 řádný člen České akademie věd a umění


pojmenováno

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova ulice


poznámky

Své působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zahájil 19. 10. 1920 přednáškou O dvojicích, která se konala v posluchárně české vysoké školy technické na Gorkého (tehdy Falkensteinerově) ulici č. 7.pojmenované ulice

Lerchova (Stránice)osoby

František Aschenbrenner
byl jedním ze svědků při sňatku prof. Lercha Jan Koudelka
byl jedním ze svědků při sňatku prof. Lercha


partneři

Růžena Lerchová (Sejpková)
sňatek: 13. 1. 1921, Brno (městská rada)
(jeho neteř, dcera sestry Růženy; Zemská správa politická v Brně výnosem ze dne 28. 12. 1920 snoubencům prominula pokrevní příbuzenství III. stupně)
ulice

Úvoz
bydliště


osoba na objektech

M. Lerch
pamětní deska: Kotlářská 2/02


události

20. 2. 1960
Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi


související odkazy

Jord, Čoup, Menš


Aktualizováno: 20. 03. 2020