Internetová encyklopedie dějin města Brna

Matyáš Lerch

  Prof. PhDr. Matyáš Lerch


  • * 20.2.1860 Milínov u Sušice (okres Klatovy) – † 3.8.1922 Sušice


  • světoznámý matematik - zabýval se teorií křivek, analytickou geometrií křivek a ploch, naukou o číslech, výzkumem Laplaceovy transformace; řádný profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel matematického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V 6 letech měl těžký úraz levého kolena (chodil s pomocí berle). V roce 1900 se podrobil úspěšné operaci ve Švýcarsku, chodil pouze o holi; plynně mluvil německy a francouzsky.


  • bydliště

   Brno, Úvoz č. 62


  • vzdělání

   1869–1874 obecná škola v Sušici (až od 9 let),
   1874–1877 měšťanská škola v Sušici,
   1878–1879 reálné gymnázium v Plzni,
   1879–1880 reálka v Rakovníku,
   1880–1883 Česká vysoká škola technická v Praze (odbor inženýrského stavitelství),
   1883–1884 Česká univerzita v Praze a německá technika v Praze - mimořádný posluchač,
   1884–1885 Univerzita v Berlíně

  • čestný doktorát

   titul PhDr. h.c. na pražské univerzitě (1909)

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1900 získal Velkou cenu Pařížské akademie (jako druhý Čech po J. E. Purkyňovi)

  • jiné pocty

   u příležitosti oslav 100. výročí jeho narození byl vydán korespondenční lístek s jeho portrétem,
   u příležitosti 150. výročí založení JČMF a 90. výročí úmrtí Matyáše Lercha se konala v Brně v klubu Univerzity obrany na Šumavské ulici dne 12. 4. 2012 slavnostní konference


  • dílo

   zobrazit celkově napsal 238 původních vědeckých prací ve 32 různých odborných časopisech nebo sbornících: česky (118), francouzsky (80), německy (34), chorvatsky (3), polsky (2), portugalsky (1)


  • zaměstnání

   1885–1895 Česká vysoká škola technická v Praze - od roku 1886 soukromý docent matematiky

   1895–1896 pojišťovací technik Zemské pojišťovny v Praze

   1896–1906 řádný profesor univerzity ve Freiburgu (Švýcarsko)

   1906–1920 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor matematiky,
   1908–1909 děkan odboru strojního inženýrství, na studijní rok 1910/1911 zvolen rektorem, ale ze zdravotních důvodů funkci odmítl

   1920–1922 Masarykova univerzita v Brně - řádný profesor matematiky a ředitel matematického semináře PřF

  • odborné a zájmové organizace

   1911 Jednota českých matematiků a fyziků (čestný člen od roku 1907),
   1893 mimořádný člen KČSN,
   1921 řádný člen České akademie věd a umění


  • pojmenováno

   Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova ulice


  • poznámky

   Své působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zahájil 19. 10. 1920 přednáškou O dvojicích, která se konala v posluchárně české vysoké školy technické na Gorkého (tehdy Falkensteinerově) ulici č. 7.


  • obrazy

   img0111.jpg


  • pojmenované ulice

   Lerchova (Stránice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kalendárium Masarykovy univerzity 1919 - 2019"
   "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1871–1921"
   "Procházka Brnem. Stručný průvodce po památkách města"
   "Matyáš Lerch (1860–1922)"
   "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
   "Oslava 100. výročí narozenin českého matematika Matyáše Lercha"
   "Historie Fermatových kvocientů (Fermat-Lerch)"
   "Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně"
   "Matyáš Lerch"
   "Členové české akademie věd a umění 1890–1952"
   "O životě profesora Matyáše Lercha"
   "Pozůstalost M. Lercha"
   "Rektorát MU - Osobní spisy"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   František Aschenbrenner
   byl jedním ze svědků při sňatku prof. Lercha Jan Koudelka
   byl jedním ze svědků při sňatku prof. Lercha


  • partneři

   Růžena Lerchová (Sejpková)
   sňatek: 13. 1. 1921, Městská rada v Brně (neteř, dcera sestry Růženy; Zemská správa politická v Brně výnosem ze dne 28. 12. 1920 snoubencům prominula pokrevní příbuzenství III. stupně)


  • rodiče

   Vojtěch Lerch
   Barbora Lerchová (Adamovská)


  • sourozenci

   Vojtěch Lerch
   Růžena Sejpková (Lerchová)
   Marie Lerchová
   Marie Lerchová


  • ulice

   Úvoz
   bydliště


  • osoba na objektech

   M. Lerch
   pamětní deska: Kotlářská 2/02


  • události

   20. 2. 1960
   Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord, Čoup, Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2018

Matyáš Lerch. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 1102.