Moritz Singer

* 7.11.1832 Ivančice (okr. Brno-venkov) – † 18.6.1884 Brno


podnikatel a obchodník ve vlnařství
dítě osobnosti: Markus Leopold/Max Leopold Singer
bratr osobnosti: Samuel Singer


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


vzdělání

navštěvoval německou obecnou a měšťanskou školu a reálku,
praktické zkušenosti s výrobou vlněného zboží získal u brněnského tkalcovského mistra a výrobce zboží Vinzenze Menzla


zaměstnání

po vyučení spolupracoval řadu let se svým mistrem Vinzencem Menzlem na brněnském předměstí Josefov,
v říjnu roku 1858 požádal místodržitelsví o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno,
podle komisionálního šetření měl vhodné prostory k postavení 80 pronajatých tkalcovských stavů ve dvou patrech budovy v Malé Pekařské čp. 62 (nyní Vodní ulice č. 3) v Brně a kapitál 8 000 zlatých, který získal částečně samostatným podnikáním, částečně půjčkou od svého otce (ten po obdržení továrního oprávnění byl ochoten zvýšit svoji dotaci na 12 000 zlatých),
brněnská obecní rada doporučila žádost kladně vyřídit vzhledem k zámožnosti žadatelova otce a námitky neměla ani Obchodní živnostenská komora v Brně,
jednoduché tovární oprávnění Moritz Singer obdržel od místodržitelství 16. srpna 1859


poznámky

byl svobodný a bezdětný

Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016