Josef Mifek

* 1.11.1911 Třebětín (dnes Letovic, okres Blansko) – † 8.9.1943 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V noci ze 4. na 5. září 1943 došlo k velkém bombardování Berlína, poškozena byla i část věznice v Plötzensee. Bomby zasáhly třetí blok a v popravčím domě požár poškodil gilotinu. Při náletu se pěti Francouzům podařilo uprchnout, ale byli záhy dopadeni. Poté byl vydán rozkaz k hromadné popravě, rozhodování o milosti bylo zkráceno z několika měsíců na několik hodin. Tehdy bylo na oddělení smrti 400 vězňů, z nichž velkou část tvořili Češi.
Pro události 7. až 9. září 1943 v Berlíně-Plötzensee se vžilo označení „Krvavé noci“. Gilotina nefungovala a popravy probíhaly oběšením, vlastně uškrcením v oprátkách. Panoval zmatek, vězni nesměli napsat poslední dopis. Protože nešla elektřina, popravovalo se při svíčkách od 18.30 do 8.30 hodin následujícího dne. Společně bylo popravováno vždy osm odsouzenců, kteří byli od sebe odděleni černým papírem.
Za dobu tří dnů bylo popraveno 360 lidí (někdy uváděn počet 294 nebo 330), z toho by mělo být 140 Čechů.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Třebětín čp. 47 (rodný dům),
Babice u Uherského Hradiště čp. 153 (doloženo v roce 1937),
Brno-Maloměřice, Selská 18


vzdělání

živnostenská pokračovací škola


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


zaměstnání

stolařský pomocník v Babicích u Uherského Hradiště (doloženo v roce 1937),
v roce 1940 dělník u firmy Bratří Kleinové


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Jednota dělnictva textilního průmyslu sídlem v Praze, úřadovna Brno


poznámky

Pro účast v odboji zatčen snad v únoru 1943, vězněn v Brně v Kounicových kolejích - blok A, cela č. 66 (první korespondenční lístek manželce a synovi datován 9. února 1943, další 9. března, 9. dubna, 7. května), v Breslau, kam byl převezen ve středu 2. června 1943 (adresa: Breslau 10, Kletschkaustrasse 31, Strafgefängnis, H 1-C II) - dopisy z 5. června, 22. července 1943. V Berlíně-Plötzensee (dopis z 24. srpna 1943) použit ještě formulář věznice v Breslau s opraveným označením Berlín-Plötzensee. V tomto dopise popsal i další úřední postup v jeho případu: „Také jsem dostal 17. srpna obžalobu a 24. srpna jedu do Berlína asi k soudu. Mám přiděleného právního zástupce Říší přímo z Berlínu Dr. Hercher in Berlin W 8, Charlottenstrasse 62. Toto jest jeho adresa“. Od 10. srpna 1943 pracoval ve stolárně, za to dostal i větší přídavek na jídle, takže podle vážení 24. srpna přibral a vážil 58 kg.
Obsah tohoto dopisu naznačuje, že zřejmě tušil, jaký bude asi vynesený rozsudek. Soud mohl proběhnout v Berlíně nejdříve 25. srpna 1943, Josef Mifek byl popraven již 8. září 1943. Neproběhlo tedy ani formální řízení o odvolání či žádosti o milost.
V době zatčení byla jeho manželka těhotná, dcerku Janu nikdy nespatřil.


pojmenované ulice

Mifkova (Líšeň)partneři

Marie Mifková (Daňková)
sňatek: 9. 5. 1937, Brno (kostel sv. Jakuba)
ulice

Selská
bydliště


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Zábrdovická 16/01Menš, Kopin


Aktualizováno: 24. 05. 2023