Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Mifek

  Josef Mifek


  • * 1.11.1911 Třebětín, okr. Boskovice (dnes součást Letovic) – † 8.9.1943 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V noci ze 4. na 5. září 1943 došlo k velkém bombardování Berlína, poškozena byla i část věznice v Plötzensee. Bomby zasáhly třetí blok a v popravčím domě požár poškodil gilotinu. Při náletu se pěti Francouzům podařilo uprchnout, ale byli záhy dopadeni. Poté byl vydán rozkaz k hromadné popravě, rozhodování o milosti bylo zkráceno z několika měsíců na několik hodin. Tehdy bylo na oddělení smrti 400 vězňů, z nichž velkou část tvořili Češi.
   Pro události 7. až 9. září 1943 v Berlíně-Plötzensee se vžilo označení „Krvavé noci“. Gilotina nefungovala a popravy probíhaly oběšením, vlastně uškrcením v oprátkách. Panoval zmatek, vězni nesměli napsat poslední dopis. Protože nešla elektřina, popravovalo se při svíčkách od 18.30 do 8.30 hodin následujícího dne. Společně bylo popravováno vždy osm odsouzenců, kteří byli od sebe odděleni černým papírem.
   Za dobu tří dnů bylo popraveno 360 lidí (někdy uváděn počet 294 nebo 330), z toho by mělo být 140 Čechů.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Třebětín čp. 47,
   Brno-Maloměřice, Selská 18


  • vzdělání

   živnostenská pokračovací škola

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam


  • zaměstnání

   stolař,
   v roce 1940 dělník u firmy Bratří Kleinové

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota dělnictva textilního průmyslu sídlem v Praze, úřadovna Brno


  • poznámky

   Pro účast v odboji zatčen snad v únoru 1943, vězněn v Brně v Kounicových kolejích - blok A, cela č. 66 (první korespondenční lístek manželce a synkovi datován 9. února 1943, další 9. března, 9. dubna, 7. května), v Breslau, kam byl převezen ve středu 2. června 1943 (adresa: Breslau 10, Kletschkaustrasse 31, Strafgefängnis, H 1-C II) - dopisy z 5. června, 22. července 1943. V Berlíně-Plötzensee (dopis z 24. srpna 1943) použit ještě formulář věznice v Breslau s opraveným označením Berlín-Plötzensee. V tomto dopise popsal i další úřední postup v jeho případu: „Také jsem dostal 17. srpna obžalobu a 24. srpna jedu do Berlína asi k soudu. Mám přiděleného právního zástupce Říší přímo z Berlínu Dr. Hercher in Berlin W 8, Charlottenstrasse 62. Toto jest jeho adresa“. Od 10. srpna 1943 pracoval ve stolárně, za to dostal i větší přídavek na jídle, takže podle vážení 24. srpna přibral a vážil 58 kg.
   Obsah tohoto dopisu naznačuje, že zřejmě tušil, jaký bude asi vynesený rozsudek. Soud mohl proběhnout v Berlíně nejdříve 25. srpna 1943, Josef Mifek byl popraven již 8. září 1943. Neproběhlo tedy ani formální řízení o odvolání či žádosti o milost.
   V době zatčení byla jeho žena těhotná, dcerku Janu nikdy nespatřil.


  • pojmenované ulice

   Mifkova (Líšeň)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Mifková (Daňková)
   sňatek: 9. 5. 1937, Brno (u sv. Jakuba)


  • děti

   Eduard Mifek
   Jana Pokorná (Mifková)


  • rodiče

   Eduard Mifek
   Anastazie Mifková (Pospišilová)


  • ulice

   Selská
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Zábrdovická 16/01


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 15. 12. 2013