Franz Postolka (Poštolka)

* 6.10.1872 Brno – † 1.11.1923 Brno


podnikatel v nábytkářství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Podle zprávy kontrolora pro městskou radu v Brně byl podnik vybaven parním strojem, majitel se sám na práci nepodílel a zaměstnával 14 stolařských tovaryšů, jednoho pomocného soustružníka, jednoho topiče, jednoho pomocného dělníka a jednoho kočího.


zaměstnání

jako truhlářský mistr v Brně roku 1906 požádal zdejší Zemský soud o zápis firmy Franz Postolka do obchodního rejstříku pro jednotlivce - předmětem podnikání byla tovární výroba nábytku a dřevěného zboží, sídlo firmy bylo na Cyrilské ulici č. 8 (výrobky byly zhotovovány na zakázku a také na sklad v areálu firmy),
firma se dostala roku 1912 do konkurzu a 1915 byla vymazána z obchodního rejstříkupartneři

Karolina Postolka (Matýšek/Motyková)
sňatek: 1898 ve Slavkově u Brna
Jord


Aktualizováno: 25. 03. 2014