PhMr. Heinrich Josef Richard Storek

* 5.7.1862 Brno – † 10.11.1918 Brno


průmyslník ve slévárenství a strojírenství
dítě osobnosti: Ignaz Storek
bratr osobností: Gustav Josef Ignaz a Albrecht Hugo Josef Storkovi


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Po získání potřebných praktických zkušeností již roku 1889 vyráběl litou ocel a postavil ve svém závodě jako třetí v habsburské monarchii siemens-martinskou pec.
Roku 1898 zahájil výrobu kujné temperované litiny, vlastnil řadu patentů na výrobu ušlechtilé litiny.
Ještě před 1. světovou válkou pracoval v tovární laboratoři prof. Ing. Viktor Kaplan na svých vynálezech vodních turbín. Za podporu, kterou mu byla poskytnuta, nabídl firmě Ignaz Storek přednostní právo na využití jeho vynálezů.


příčina úmrtí

podlehl epidemii španělské chřipkyvzdělání

vystudoval německé státní gymnázium v Brně,
nějaký čas praktikoval v lékárně v Brně,
ve studiích pokračoval na univerzitě ve Vídni, kde získal titul magistra farmacie


jiné pocty

za své zásluhy o rozvoj průmyslu monarchie obdržel 1918 titul císařský rada


zaměstnání

po návratu do Brna převzal roku 1887 od svého nemocného otce vedení firmy, do které vnesl vědeckou přesnost ve výrobě - firma byla dále vedena pod stejným názvem (Ignaz Storek) jako podnik jednoho majitele,
zřídil vlastní slévárnu litiny a roku 1906 byla připojena k vypouštěcí místnosti ocelové slévárny mechanická dílna,
dále přestavěl a rozšířil slévárnu oceli a roku 1910 postavil budovu pro chemickou a fyzikální laboratoř továrny,
přikoupil pozemky v sousedství, aby mohl postavit železniční vlečku do závodu,
roku 1913 byla vybudována nová strojírna, která obstarávala nejprve drobné zakázky (náhradní díly pro textilní a cukrovarnický průmysl),
za 1. světové války zapojil svůj závod do válečné výroby,
roku 1916 požádal o rozšíření zápisu předmětu podnikání firmy v obchodním rejstříku - podnik byl zapsán jako ocelárna, slévárna železa a měkké litiny


odborné a zájmové organizace

předseda Moravského živnostenského spolku,
zástupce předsedy odborné skupiny sléváren v habsburské monarchii,
dlouholetý člen Spolku německých hutařů,
člen Spolku rakouských chemiků,
k roku 1915 předseda Deutsch-akademischer Leseverein v Brně,
místopředseda Deutschen Schulverein, akademische Ortsgruppe v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 105-107 (alegorii Víry a litinovou portrétní plaketu vytvořil v letech 1920–1921 sochař Karl Korschan)
osoby

Viktor Kaplan
zaměstnán jako vědecký pracovník v tovární laboratoři firmy Ignaz Storek Karl Korschann
autor alegorie Víry a litinové portrétní plakety na náhrobku H. J. Storka Ferdinand Schnitzler
F. Schnitzler byl svědkem při druhém sňatku H. Storka


partneři

Bertha Storek (Mülschitzky)
sňatek: 1887 v Kopřivné
(první manželka)
Helene Storek (Tomola, ovdovělá Hněvkovsky)
sňatek: 21. 10. 1916, Brno (kostel sv. Jakuba)
(druhá manželka)

ulice

Dammgasse + Wannieckgasse - Pod náspem + Wannieckova
bydliště a místo úmrtí (dnes Podnásepní)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, Dos


Aktualizováno: 04. 04. 2021