Ing. Dr. Gerhard Josef Heinrich Storek

* 27.9.1889 Brno – † 11.1.1956 Düsseldorf (Německo)


průmyslník ve slévárenství
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Heinrich Josef Richard Storek
bratr osobností: Edwin Ignaz Josef, Heinrich Emil Karl a Herbert Richard Karl Storkovi


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Německovzdělání

vystudoval vysokou školu technickou (roku 1914 získal titul Ing. Dr.)


zaměstnání

od roku 1911 byl veřejným společníkem firmy Ignaz Storek,
během 1. světové války narukoval do c.k. armády,
po roce 1918 byl vedoucí slévárny,
po úmrtí staršího bratra Edwina (1944) převzal vedení firmy,
po roce 1945 byl poradcem různých sléváren v Německu


odborné a zájmové organizace

po odchodu do Německa se stal spolupracovníkem ve Verein Deutscher Giessereifachleutepartneři
ulice

Dammgasse + Wannieckgasse - Pod náspem + Wannieckova
bydliště doložené nejméně od roku 1890 (dnes Podnásepní)


Jord


Aktualizováno: 12. 12. 2018